Straż Miejska w Lądku-Zdroju informuje, że prowadzi wzmożone kontrole dotyczące właścicieli psów. Przypominamy, że na podstawie art. 77 KW właściciel psa ma obowiązek wyprowadzania go na smyczy (w kagańcu). Niestosowanie się do tego obowiązku skutkować będzie karami grzywny w wysokości do 250 zł.
Ponadto właściciel psa ma obowiązek uprzątania nieczystości pozostawionych po swoim psie, co reguluje art. 145 KW. Niestosowanie się do tego obowiązku skutkować będzie karami grzywny w wysokości do 500 zł.
KOMUNIKAT
Straż Miejska zaprasza wszystkie osoby, które zechcą przygarnąć psa. Obecnie pod opieką gminy znajdują się cztery sympatyczne zwierzaki, które zostały porzucone lub zagubione. Więcej informacji: tel. 74 81 48 099.

PICT0134.jpeg
PICT0135.jpeg
PICT0137.jpeg
PICT0138.jpeg