"Marka to coś wyjątkowego, to coś EKSTRA, coś co wyróżnia. Marka nas oszołamia. Robi na nas wrażenie. Za sprawą marki odczuwamy podniecenie. Kochamy marki, bo dzięki nim czujemy się lepiej."

Anna Proszkowska-Sala, Magdalena Florek "Promocja miast.Nowa perspektywa"

Gmina dobrej marki.jpeg

       Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocłąwiu zaprosiła Gminę Lądek-Zdrój do współpracy w ramach projektu „Postaw na Eurozarządzanie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). Na zaproszenie pozytywnie odpowiedział Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju. Następnie zostały rozesłane zaproszenia do podmiotów, które obok samorządu terytorialnego mają decydujący wpływ na oblicze gospodarcze gminy w kontekście budowania lokalnej marki, zwłaszcza przedstawicieli: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych ważnych partnerów społecznych. W dniu 23 marca br. w Rezydencji ProHarmonia zostało podpisane partnerstwo 13 podmiotów, które są reprezentowane przez 17 osób:

1. Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój: Burmistrz Kazimierz Szkudlarek i Pani Dagmara Janiak

2. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.: Prezes Zbigniew Piotrowicz i Pani Anna Zalewska

3. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny: Dyrektor Zdzisław Puzio

4. Ośrodek Kultury i Rekreacji: Dyrektor Małgorzata Bednarek

5. LGD Kłodzka Wstęga Sudetów: Dyrektor Sylwia Mielczarek i Pani Dorota Kuczwalska

6. FWP Sp. z o.o.: Kierownik Ewa Kryśkow-Inglot i Pani Marlena Milewska

7. SudetyNet: Pan Roman Kaczmarczyk

8. Centrum Konferencji i Rekreacji GeoVita: Dyrektor Iwona Wastrak

9. Stowarzyszenie "Wspólnota": Pani Aleksandra Mossakowska

10.  Neo nieruchomości: Pan Jarosław Noworol

11. Biuro Rachunkowe: Pani Bogumiła Mikita-Gułaj

12. Stacja Narciarska Lądek-Zdrój: Pan Artur Kołodziej

13. Firma PPR: Pan Marcin Puk

14. Agencja Reklamowa RAPAS Radosław Pasionek

       Budowa strategii to wspólna praca na warsztatach, podczas których zbierane i analizowane  są pomysły uczestników. Na podstawie pomysłów opracowany zostanie plan działania, czyli sposób wdrożenia, ekspozycji wypracowanej marki oraz oczekiwany wpływ na zmianę gospodarczą regionu, który zostanie wpisany w strategię zarządzania zmianą gospodarczą. Warsztaty mają formę dwudniowych spotkań, na których to przekazywana jest wiedza na tematy m.in.: na czym polega budowanie silnych marek, jak budować kapitał marki i jak nim zarządzać, jak oceniać jego rezultaty, przekazane zostaną podstawy z zarządzania marką miejsc i regionów oraz jak przygotować i wdrożyć strategię komunikacji dla marki gminy. Istotnym elementem w budowaniu marki lokalnej jest głos mieszkańców gminy, dlatego przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz badania na temat funkcjonowania gminy i postrzegania lokalnej marki wśród jej mieszkańców.Uczestnicy Partnerstw mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, noclegi i materiały szkoleniowe poprzez dotacje unijną.

Małgorzata Bednarek
09.04. 2011 r.

P1710779a.jpeg