Burmistrz Lądka  - Zdroju  informuje
Trening systemu ostrzegania i alarmowania

W związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem systemu ostrzegania i alarmowania na terenie województwa dolnośląskiego,
w dniu 10 kwietnia 2011r. godz. 08.41
na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój uruchomiony zostanie system ostrzegania i alarmowania ludności przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.

Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. Nr 191, poz. 1415).

Celem treningu jest sprawdzenie sprawności technicznej syren oraz doskonalenie procedur ich uruchamiania.

Za ewentualne niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu serdecznie przepraszamy.