Gmina Lądek Zdrój realizuje projekt pn. „Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku)” w partnerstwie z Powiatem Ząbkowickim, Powiatem Kłodzkim, gminami polskimi: Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok,  Stronie Śląskie, Międzylesie i Bystrzyca Kłodzka oraz 3 gminami czeskimi: Bila Voda, Javornik, Stare Mesto. Projekt obejmuje wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych: przewodnika po Szlaku Marianny Orańskiej, stworzenie strony internetowej, organizację study tour dla dziennikarzy i wykonanie projektów organizacji ruchu dla turystycznych znaków drogowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 Całkowita wartość projektu wynosi: 74.894 ,57 EUR.
Wartość dofinansowania: 63.660,31 EUR

marianna.jpeg

logotyp.jpeg