Siódme obchody Dnia Patrona Lądka-Zdroju Świętego Jerzego rozpoczęły się 29 kwietnia 2011 r. wernisażem wystawy pt. "Lądek-Zdrój jakiego nie znacie" archiwalnych zdjęć Georga Marxa .Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej, które na ten cel udostępniło swoje zbiory. Georg Marx zasłynął jako autor wspaniałych ujęć Ziemi Kłodzkiej ilustrujących przedwojenne wydawnictwa dotyczące regionu i producent widokówek. Jego pocztówki oddawały piękno kłodzkiego krajobrazu i opatrzone tekstem: „Odwiedź piękne Hrabstwo Kłodzkie, jego góry, uzdrowiska i letniska” przyczyniały się do rozwoju ruchu turystycznego. Wystawę otworzyli: dyrektor CKiR Małgorzata Bednarek oraz dyrektor  Muzeum Filumenistycznego Tomasz Nowicki. Wystawa będzie czynna do 30 maja br.

            Główne obchody Święta Patrona Miasta rozpoczęły się Jarmarkiem Świętojerskim w sobotnie przedpołudnie. Od godziny 10-tej prezentowali się twórcy ludowi z Lądka-Zdroju, Kamieńca Ząbkowickiego i Krakowa, gospodynie wiejskie i miejskie a także producenci ekologicznej żywności: miodów, serów, wędlin. Na stoiskach nie zabrakło domowych wypieków i rozpływajacych się w ustach pierożków, naleśników i serowych oponek.

            Program artystyczny zainicjował występ utalentowanych młodych muzyków z Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju: Klaudii Cichoń i Piotra Szczepanka. Po ich występie na scenie pojawiła się Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Stronia Śląskiego Beat Brass pod batutą Łukasza Przepióry. O godz. 13.00  Komitet Organizacyjny Obchodów Dnia Patrona Miasta zaprosił na Mszę Świętą sprawowaną w intencji mieszkańców  i Gości Lądka-Zdroju. Po zakończeniu Mszy Świętej w paradnym orszaku Św. Jerzego na lądecki Rynek wkroczyli giermkowie Jerzego – uczniowie klas III a i III b wraz z paniami: Lilianą Januszkiewicz i Ewą Opiłą, Drużyna Wojów Piastowskich "Jantar" oraz rajcowie miejscy i przedstawiciele władz powiatowych. Już na scenie, Burmistrz Lądka-Zdroju Kazimierz Szkudlarek w obecności wszystkich znamienitych gości i mieszkańców miasta przekazał Świętemu Jerzemu klucze do "bram" Lądka-Zdroju. Po raz pierwszy w historii obchodów Dnia Patrona Lądka-Zdroju z inicjatywy pana Janusza Sosny Przewodniczącego Rady Miejskiej na scenie plenerowej odbyła się uroczysta część sesji. Wzięło w niej udziału dwunastu, przebranych w historyczne stroje radnych Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, podejmując jednogłośnie uchwałę o przyznaniu medali św. Jerzego pani Helenie Malinowskiej, panu Harriemu Scholtensowi i panu Mieczysławowi Krywieńko.

W uzasadnieniu odczytanym przez pana burmistrza usłyszeliśmy następujące uzasadnienia:

“W dniu 7 marca 2011r. na posiedzeniu Konwentu ds. nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego, pozytywnie został oceniony wniosek przedłożony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,Oddział Rejonowy w Lądku-Zdroju. Pani Helena Malinowska jest związana z Lądkiem od wczesnych lat powojennych, kiedy to ze swoją drużyną harcerską przyjeżdżała tu z Górnego Śląska na obozy. W roku 1950 wyszła za mąż za Lądczanina i na stałe osiedliła się w Lądku. Pracowała w szkole podstawowej i w przedszkolu, przez kilka lat zajmowała się harcerstwem. Po przejściu na emeryturę działała w Klubie Seniora, którego była współzałożycielką. Przez kilka lat pełniła funkcję wiceprzewodniczącej klubu i kronikarza. Była współtwórczynią zespołu artystycznego działającego przy Klubie, organizatorką przedstawień,wystaw i wyjazdów. Do dzisiaj jest aktywnym i cenionym członkiem Związku Emerytów. Za zasługi dla Związku Głównego PZERiI została odznaczona Złotą Honorową Odznaką.

Pan Harrie Scholtens absolwent Uniwersytetu im. Erazma z Rotterdamu,

mieszkaniec Gminy Goedereede, dawny sekretarz tej Gminy a obecnie Sekretarz w Gminie Middelharnis współpracuje z Gminą Lądek-Zdrój od samego początku czyli od 1997 r. Po powodzi Holendrzy przyszli z pomocą naszej gminie fundując odbudowę we wsi Konradów 5 mostów. Od tego czasu, zwłaszcza od podpisania 8 maja 2001 r. polsko-holenderskiego porozumienia o współpracy naszych gmin, pan Scholtens stale uczestniczy we wzajemnych kontaktach. Jego inicjatywy to m.in.: zorganizowanie zbiórek pieniężnych przez członków Rotary Club w Oudoorp na cele rozbudowy remizy Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju (ok. 8 tys zł), na restaurację obelisku

Marianny Orańskiej (ok. 8 tys. zł), współpraca i stały kontakt mailowy podczas ustalania wzajemnych wizyt. Dwukrotnie wyjeżdżały dzieci i młodzież naszej gminy: z Konradowa i Młodzieżowa Drużyna OSP z Lądka-Zdroju. Pośredniczył przy załatwianiu formalności podczas przywozu mebli do lądeckiego ratusza i przy przekazywaniu samochodów strażackich. Odkąd pracuje w Urzędzie Gminy w Middelharnis, stara się o poszerzenie kontaktów. Dzięki temu naszej gminie przybył kolejny samochód strażacki. Uczestniczył w negocjacjach przy zakupie 2 cieżarowych aut dla lądeckiego Zarządu Budynków Komunalnych. Dokonał też przekładu z języka angielskiego informacji o naszej gminie i dzięki temu powstała internetowa holenderska podstrona www.ladek.pl/nl. Na bieżąco interesuje się naszą gminą, utrzymuje regularny kontakt. Obecnie pracuje wspólnie z CKiR nad przygotowaniem warsztatów z zarządzania zmianą i opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do 2025 r. w ramach wymiany doświadczeń.”

Pozytywnie został oceniony wniosek na odznaczenie Medalem Honorowym św. Jerzego Pana Mieczysława Krywieńkę, a przedłożony przez Burmistrza Lądka-Zdroju.

“Pan Mieczysław Krywieńko od 1979 r. do dnia dzisiejszego kieruje Nadleśnictwem Lądek-Zdrój z siedzibą w Strachocinie( z przerwą w latach 2007-2008, kiedy piastował stanowisko Dyrektora Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie). Przez całe swoje życie związany z Ziemią Kłodzką, przez dwie

kadencje radny w Gminie Stronie Śląskie, od ponad 30 lat członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, gdzie pełnił funkcję Prezesa Koła Przewodników w Stroniu Śląskim, od wielu lat Prezes Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Lądku-Zdroju. Dzięki jego zaangażowaniu wyremontowano i dostosowano do wymogów w 2006 r. strzelnicę w Lądku -Zdroju. Członek Stowarzyszenia Klub Górski Doliny Białej Lądeckiej, zasłużony działacz Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki jego zaangażowaniu odnowiono kościółek we Wrzosówce, który stał się miejscem dorocznych mszy i uroczystości związanych z powiatowymi odchodami Dnia Strażaka, inicjator szeregu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Skupia się na działalności związanej z ochroną środowiska, ekologią i edukacją leśną, stworzył w Nadleśnictwie izbę edukacyjną, w której odbywają się zajęcia dla uczniów szkół lądeckich i strońskich. Mecenas sztuki, wspierał organizację plenerów rzeźbiarskich, stworzył galerie sztuki Zielone Oko, świadczy pomoc organizacyjną przy Festiwalu Sygnalistów Myśliwskich jedna z eliminacji zaliczanych do tytułu mistrza Polski. Dzięki jego zaangażowaniu wyremontowano kaplicę w Karpowie, kaplicę i domek pustelnika na Cierniaku w Radochowie. Pomaga w budowie dróg lokalnych, wiat przystankowych itp., wspomaga rozwój infrastruktury turystycznej gminy. Jego zasługi dla Miasta i Gminy Lądek-Zdrój są nieocenione”.

Po zakończonej ceremoni wręczania odznaczeń artystyczny hołd Świętemu Jerzemu złożyli: młodzi czescy instrumentaliści z Klasterca n.Orlici, Lądeckie Wiolinki pod kierunkiem pani Doroty Wieczorek, Zespół Tańca Brzucha "Damascus" prowadzony przez Alicję Kwaśną, grupa artystyczna Polskiego Oddziału Związku Emerytów i Rencistów w Lądku-Zdroju pod kierunkiem pani Krystyny Kopytko, uczniowie Gimnazjum Lądeckiego: Basia Chrapa, Zespół Tańca Dawnego z Konradowa,  Szkolny Zespół  "Mades Campe" w składzie: Paweł Żelezik, Maciej Mossakowski,  Sylwester Kwiatkowski, Dawid Chmiel, Zespół Skrzynczanki.

Po prezentacjach lokalnych grup artystycznych na scenie wystąpiła Grupa Disco Polo Jorgus, coverowy zespół Modern Talking a na zakończenie do tańca pod gwiazdami zagrał Zespół “Bratki".

Na imprezę zapraszało przez cały tydzień Radio Wrocław a od godzin przedpołudniowych w sobotę  30 kwietnia redaktor Małgorzata Majeran-Kokott relacjonowała przebieg wydarzeń na lądeckim rynku. Przeprowadzono też kilka rozmów na antenie radiowej promujących nasze atrakcje turystyczne i wydarzenia kulturalne. Rozmówcami byli: Stanisław Skrobotun - Festiwal Sygnalistów, Ania Franczukowska - Galeria Muzealna im. Michała Klahra, Małgorzata Bednarek - szlaki turystyczne i trasy kuracyjne, Małgorzata Stuła - Międzynarodowy Festiwal Tańca, Rafał Szatan - Arboretum.

 

Kolejne dni upłynęły w atmosferze wspomnień o Janie Pawle II. 1 maja po Mszy Św. w Sanktuarium Uzdrowienia Chorych z okazji beatyfikacji nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Patrona Parku Zdrojowego Jana Pawła II. O godzinie 15-tej przy kościele św. Andrzeja w Trzebieszowicach poświęcono pomnik Jana Pawła II a 3 maja w Kościele Parafialnym obejrzeliśmy dramat Karola Wojtyły pt. “Hiob” w wykonaniu artystów z Krakowa.

Początek maja to także polsko-czeskie otwarcie letniego sezonu turystycznego na granicznej Górze Borówkowej. Odbyły się występy zespołów Stara Trava i Młodzieżowego Zespołu Dętego Bigg Bras ze Stronia Śląskiego, można było zaopatrzeć się w wydawnictwa turystyczne, skosztować czeskiego piwa i opiekanego prosiaka. Majówka to też otwarcie Jaskini Radochowskiej i lądeckiego Arboretum, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem turystów.

Podczas lądeckiej majówki rozegrany został także Turniej Brydża organizowany przez Lądecką Sekcję Brydża w Kawiarni Kaprys i zawody wędkarskie na Stawach PZW ul. Mickiewicza oraz

obchody 20-lecia Społecznej Straży Rybackiej w Lądku-Zdroju

Niestety w związku z nagłą zmianą aury 3 maja odwołano występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, które przygotowały niezwykle atrakcyjny program plenerowy.

 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Burmistrz Lądka-Zdroju, Komitet Organizacyjny pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Centrum Kultury i Rekreacji, Straż Rybacka PZW w Lądku-Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach, Gimnazjum Publiczne, Liceum Ogólnokształcące, Lądecka Sekcja Brydża, Parafia Lądek-Zdrój, Parafia Trzebieszowice, ZBK Lądek-Zdrój.