Otwarcie boiska
Gmina Lądek-Zdrój ma coraz lepszą infrastrukturę sportową. W poniedziałek 18 kwietnia br. odbyło się otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1. Boisko ma poliuretanową nawierzchnię o wymiarach 44,0m x 22,0m. Przystosowane jest do piłki ręcznej, siatkówki, posiada również 4 stanowiska do treningów koszykówki. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 450 tysięcy złotych a połowę stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poza godzinami zajęć szkolnych boisko jest ogólnodostępne, zasady korzystania określa regulamin uchwalony przez Radę Miejską. 
Sama uroczystość oddania obiektu do użytku została wspaniale przygotowana przez Szkołę Podstawową nr 1 pod kierunkiem pani dyrektor Danuty Martyniszyn-Gołojuch. Były przemówienia, symboliczne przecięcie wstęgi przez panów: Kazimierza Szkudlarka Burmistrza Ladka-Zdroju i Janusza Sosnę Przewodniczącego Rady Miejskiej. Poświęcenia nowego obiektu dokonał sam ks Prałat Marek Połochajło. Goście i dyrektorki szkoły wykonali rzuty do kosza, a później wszyscy podziwiali świetny program artystyczny - recytacje i tańce sportowców szkolnych, popisy chearliderek (dziewczęta, ale i grupa chłopięca) oraz inscenizację legendy o Rycerzu Zwodniku (w formie uwspółcześnionej) przygotowaną przez Kabaret Szkolny.
Kolejny nowy obiekt sportowy czyli Orlik jest teraz w fazie odbioru, informacja o terminie otwarcia i oddania do publicznego użytku zostanie podana w najbliższym czasie.
Małgorzata Bednarek
 

7.jpeg    6.jpeg    5.jpeg    4.jpeg

                   3.jpeg   2.jpeg    1.jpeg