Po boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 1, otwarto w dniu 1 czerwca 2011 r. kolejny obiekt sportowy w Lądku-Zdroju. W sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej powstał kompleks boisk sportowych „MOJE BOISKO –ORLIK 2012”.

W uroczystości otwarcia wzięli udział: senator Stanisław Jurcewicz, Zbigniew Piotrowicz, jako były radny Sejmiku Dolnośląskiego (wówczas rozdzielano dofinansowania na Orliki), radni lądeccy: Karolina Sierakowska, Leszek Pazdyk, Zbigniew Wiernusz, dyrektorzy gminnych instytucji: Eleonora Puzio - Liceum Ogólnokształcące, Małgorzata Bednarek - CKiR, Dariusz Wędziński - Gimnazjum Publiczne, Krzysztof Szecel - Komendant Straży Miejskiej; przedstawiciele Klubu Trojan: Edward Małek, Mieczysław Stępniewicz; Ludwik Pikuła, Honorowy Obywatel Ladka-Zdroju; pracownicy UMiG oraz mieszkańcy. Burmistrz Kazimierz Szkudlarek, po przywitaniu gości powiedział: "Budowa kompleksu boisk nie byłaby możliwa, gdyby nie program "Moje boisko - Orlik 2012". To naprawdę udany program rozbudowy bazy sportowej. Cieszę się, że Lądek-Zdrój mógł skorzystać z programu i dofinansowania jakie otrzymaliśmy od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Sami nie bylibyśmy w stanie zrealizować takiej inwestycji. Wspólnie z takim partnerami było to możliwe". Wyraził też przekonanie, że dzieci i młodzież - wśród których nie brakuje wielu utalentowanych sportowo - dzięki nowej inwestycji będą mogły rozwijać swoje sportowe pasje, odnosząc sukcesy. Burmistrz przedstawił pana Zbigniewa Rakoczego jako animatora sportu na nowym kompleksie boisk, przekazując mu symboliczny gwizdek. 

Wstęgę przecięli: senator Stanisław Jurcewicz, Zbigniew Piotrowicz i Kazimierz Szkudlarek. Ks. Prałat Marek Połochajło poświęcił nowy obiekt. Młodzież licealna wystąpiła w scence: "Lek na całe zło", którym to lekiem jest oczywiście sport uprawiany na Orliku. W przedstawieniu udział brali: Klaudia Bielak (klasa Ib), Marlena Łodyga (klasa Ib),  Przemek Chmielewski (klasa Ib), Wojtek Piechnik (klasa Ia), Sebastian Paliński (klasa IIb). Pierwszy, oficjalnie rozegrany mecz siatkówki odbył się pomiędzy pracownikami Urzędu Miasta i Gminy oraz uczniami Szkoły Podstawowej. Ku zaskoczeniu widzów, wygrała Szkoła Podstawowa (ale w koncu był to Dzień Dziecka). Oprawę muzyczną uroczystości stanowił zespół BEAT BRASS pod kierunkiem Łukasza Przepióry.  

Kompleks boisk złożony jest z:
- boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliureta-nowej, do siatkówki i koszykówki,
- budynku zaplecza socjalnego
- ogrodzenia
- oświetlenia boisk
- ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej i płyt ażurowych
Koszt realizacji zadania wyniósł około 1 milion 250 tys. zł a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego wyniosło ok. 666 tysięcy złotych.

tekst: Małgorzata Bednarek
zdjęcia: Sebastian Łukasiewicz

DSC_1122.jpeg    DSC_1125.jpeg    DSC_1127.jpeg    orlik burmistrz.jpeg

DSC_1130.jpeg    DSC_1139.jpeg    DSC_1142.jpeg    DSC_1154.jpeg

DSC_1157.jpeg    DSC_1160.jpeg    DSC_1163.jpeg    DSC_1172.jpeg

DSC_1189.jpeg    DSC_1195.jpeg    DSC_1206.jpeg

DSC_1202.jpeg    DSC_1150.jpeg    DSC_1207.jpeg

DSC_1191.jpeg    DSC_1206.jpeg