Konkurs Sygnalistów Myśliwskich  jest inicjatywą, która wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych lądeckiego kurortu jako jedna z najważniejszych  imprez kulturalnych.  Muzyka myśliwska jest częścią dziedzictwa kulturowego minionych wieków, które w połączeniu z tradycjami artystycznymi i walorami naturalnymi najstarszego uzdrowiska w Polsce, dostarczają niezapomnianych wrażeń zarówno  mieszkańcom, kuracjuszom jak i uczestnikom konkursu. Współorganizatorami imprezy są: Okręgowa Rada Łowiecka w Wałbrzychu, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój na czele z Burmistrzem Kazimierzem Szkudlarkiem, Koło Łowieckie "Darz Bór" i Centrum Kultury i Rekreacji. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. udostępnia swoje obiekty na rzecz festiwalu.
    W piątkowy wieczór kinoteatr wypełnił się widzami, przed którymi wystąpił Reprezentacyjny Zespół Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka. Na koncert "Muzyka lasem i łowiectwem inspirowana" złożyły się utwory myśliwskie z okresu renesansu, baroku, XVIII i XIX wieku. Nie zabrakło też standardów jazzowych i melodii popularno-rozrywkowych. Koncert poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń łowieckich przyznanych przez Okręgową Radę Łowiecką w Wałbrzychu. Jedno z najważniejszych "Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa" otrzymał z rąk Stanisława Skrobotuna, Członka Naczelnej Rady Łowieckiej i Kazimierza Pękali, Prezesa Okregowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu, Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju.
    Tradycyjnie, część konkursowa festiwalu odbyła się w zdrojowym amfiteatrze, rozpoczęto festiwalowym hejnałem. Jednym z gości festiwalowych był Stanisław Jurcewicz, Senator RP, który życzył wszystkim uczestnikom wspaniałych wyników. Po południu na rynku wręczono nagrody i laureaci zaprezentowali się w wybranych utworach. Jury w składzie: Krzysztof Kadlec (przewodniczący), Józef Czerniak, Bogusław Rup postanowiło nagrodzić:
Uczestnicy indywidualni:
kategoria C: I miejsce - Anna Szymendera, II miejsce - Klaudia Obecna, III miejsce - Rafał Stefaniak
kategoria B: I miejsce - Leszek Polak, II miejsce - Dominik Pawlak, III miejsce - Paweł Majewski
kategoria A: I miejsce - Roman Wesołkowski, II miejsce - Piotr Giemza, III miejsce - Maciej Litner.
Zespoły:
kategoria C: ZSM Kł Darz Bór Jarocin
kategoria B: I miejsce - ZSM "Stobrawski Róg N-ctwo Kluczbork, II miejsce - ZSM "Echo Wandy" N-ctwo Przedborów, III miejsce - ZSM "Tryk" N-ctwo Międzylesie.
kategoria MSH: I miejsce - ZSM "Durlakowe Rogi", II miejsce - ZSM "Echo Wandy" N-ctwo Przedborów.
kategoria MEs: ZSM "Stobrawski Róg" N-ctwo Kluczbork
kategoria MB: ZSM "Echo Wandy" N-ctwo Przedborów.
Regulamin konkursów sygnalistów myśliwskich w Polsce przewiduje występy w kategorii solistów i zespołów. Wykonawcy podzieleni są w klasach wg trudności repertuaru: klasa C (łatwe sygnały), klasa B (średniotrudne sygnały) i klasa A-G (trudne sygnały). Specjalna klasa D stworzona jest dla dzieci do lat 12. W kategorii zespołowej ważna jest jeszcze liczba członków zespołu i rodzaje instrumentów. Przed występem losowane są 3 sygnały z danej klasy. Wykonawcy oceniani są w 4 kryteriach oceny konkursowej: wygląd zewnętrzny i prezentacja, zgodność wykonania muzycznego z zapisem nutowym (melodia, rytm, tempo, artykulacja), technika grania (warsztat, brzmienie, kiks, intonacja) i wrażenie muzyczne. W pierwszym kryterium można otrzymać 0-10 punktów za cały występ, a w pozostałych kryteriach 0-10 punktów za każdy sygnał od każdego jurora. Regulamin muzyki myśliwskiej przewiduje tylko kategorię zespołową w 4 klasach: MB – rogi myśliwskie in B, MEs – rogi myśliwskie in Es, MD - rogi myśliwskie in D i MSH (Salon Hubertowski) – prezentacje instrumentalne na instrumentach nie myśliwskich, wokalne i instrumentalno-wokalne.
    Po wręczeniu nagród sygnalistom, Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju i Paweł Soboń, Prezes Koła Łowieckiego "Darz Bór" wręczyli nagrody laureatom Zawodów Strzeleckich, które odbyły się na strzelnicy w tym samym dniu. W klasie mistrzowskiej najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce (i rekord strzelnicy) - Jerzy Górniak, II miejsce - Bartosz Adamczyk, III miejsce - Michał Rutkowski, zaś w klasie powszechnej: I miejsce Kamil Kulajewski, II miejsce - Krzysztof Bąk, III miejsce - Daniel Binko.

Małgorzata Bednarek

 

sygnalisci.jpeg      sygnalisci1.jpeg      sygnalisci 2.jpeg