Do Centrum Kultury i Rekreacji należą trzy świetlice wiejskie w: Konradowie, Radochowie i Skrzynce. Wszystkie obiekty wymagają remontów kapitalnych. W ramach środków posiadanych, które stanowią nasz wkład do pozyskiwania środków zewnętrznych, spoza gminy, podjęliśmy starania, by systematycznie rok po roku poprawiać stan świetlic. Rozpoczęliśmy od świetlicy w Skrzynce, gdzie dwa lata temu została wymieniona instalacja grzewcza i zakupiono nowy piec. Obecnie CKiR ogłosiło przetarg na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce. Informacje o przetargu znajdują sie na stronie: www.bib.ug-ladekzdroj.pl dolnyslask.pl. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój pok. 22 II piętro. Zakres robót został wyceniony na prawie 69 tysięcy zł, z czego 3/4 jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "Odnowa wsi".
                                                                                                                             Małgorzata Bednarek
                                                                                                                            dyrektor CKiR