Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Lądka-Zdroju, Lutyni, Wojtówki.

Obwieszczenie Burmistrza Lądka-Zdroju o przystąpieniu   do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.