W roku bieżącym kończymy rewaloryzację zabytkowych parków zdrojowych: Jana Pawła II i 1000-lecia.
Pierwsze efekty prowadzonej rewaloryzacji widać już w parku Jana Pawła II. Wykonaliśmy nowe chodniki i nawierzchnie, nowe oświetlenie, przebudowy doczekała się ul. Cienista. Do pełnego efektu brakuje tylko odpowiedniej zieleni i kwiatów. I te elementy zostaną wykonane w tym roku! Jest wyłoniony wykonawca, który wykona nasadzenia zieleni. Wykona też system nawadniania nowej zieleni. Prace na szeroką skalę rozpoczną się po długim weekendzie  23-26 czerwca.
A z nowego wizerunku parku Jana Pawła II będziemy mogli w pełni cieszyć się jesienią. Proszę o cierpliwość wszystkich tych, którzy narzekają na brak kwiatów w parku. Kwiaty się pojawią, ale gdy wykonamy system nawodnienia i nowe nawierzchnie trawników. W przeciwnym wypadku mogłyby zostać zniszczone w trakcie prowadzonych prac. A to byłoby marnotrawstwo!

Ogromny zakres prac zostanie wykonany w tym roku w parku 1000-lecia.
Obecnie trwa zrywanie starych chodników asfaltowych. Ze względu na bardzo cenny starodrzew konserwator zabytków (park podlega ścisłej ochronie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) nie zezwolił na prace w parku ciężkiego sprzętu. Dlatego jest ona wykonywana lekkimi koparkami i ręcznie. Zerwany asfalt jest zwożony w jedno miejsce skąd zostanie wywieziony do utylizacji.
Do zerwania i usunięcia jest ponad 5 000 m2 chodników asfaltowych. Zastąpią je głównie nawierzchnie z kostki brukowej STAROBRUK.
Dzięki porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, zadaniem został objęty również chodnik wzdłuż należącej do Powiatu Kłodzkiego ul. Lipowej.
W ramach realizacji zadania w Parku zostanie ułożonych około 2 km nowych kabli do oświetlenia parkowego. To tragiczny stan kabla jest przyczyną awarii oświetlenia w znacznej części parku.
Projekt przewiduje też nowe nasadzenia roślin i montaż dodatkowych ławek parkowych, koszy i stojaków rowerowych.

Rewaloryzacja Zabytkowych Parków Zdrojowych to drugie do wielkości – po programie modernizacji szkół – zadanie realizowane w ostatnich latach w naszej Gminie. Jest bardzo ważne, bo decyduje o naszej atrakcyjności w oczach kuracjuszy, turystów. Ale pamiętajmy, że parki zdrojowe są również dla nas – mieszkańców.
W trakcie prowadzonych prac często spotykam się z pytaniami od mieszkańców, uwagami, sugestiami. To dobrze! Bo świadczy to o zainteresowaniu, trosce mieszkańców wyglądem miasta w którym żyją. Proszę byśmy wszyscy strzegli, pilnowali tych miejsc przed wandalami, złodziejami. Za kosz, czy lampę zniszczoną przez chuligana zapłacimy wszyscy. Bo za te pieniądze moglibyśmy załatać dziurę w jezdni czy chodniku, ustawić dodatkową lampę uliczną tam gdzie jej nie ma, a może kupić nowe meble lub wyposażenie do szkoły – dla naszych dzieci.
Pamiętajmy też, że kradzież kwiatów czy krzewów z parku niczym się nie różni od kradzieży z ogrodu sąsiadów. To wyciąganie ręki po cudzą własność!
Lądek, powoli z mozołem staje się piękniejszy. To nasze wspólne dobro i wszyscy o niego dbajmy!

Kazimierz Szkudlarek
Burmistrz Lądka-Zdroju