Tegorocznej XIII edycji Lądeckiego Lata Baletowego patronowali:
Minister Kultury i Dziedziectwa Narodowego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Starosta Kłodzki i Burmistrz Lądka-Zdroju.

Festiwal Tańca/ Lądeckie Lato Baletowe to wielkie wydarzenie w życiu naszego miasta, angażujące wiele osób, firm i podmiotów. Podziękowania rozpoczynamy od słów skierowanych do Patrona festiwalu, pana Dyrektora Sławomira Pietrasa, niestrudzenie działającego na rzecz kultury w naszym uzdrowisku. Dziękuję Gościom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie i spędzić ten tydzień z nami: pani Oldze Sawickiej, Panu Henrykowi Konwińskiemu, Panu Pawłowi Chynowskiemu, Pani Elżbiecie Pasteckiej. Wielkie podziękowanie kieujemy do Pana Jerzego Gołka i Pani Karen Harlin, Prezesowi i Wiceprezesowi Stowarzyszenia Cultural Interchanges, którzy od kilku lat współpracują z Lądkiem-Zdrojem i dzięki ich pracy występują na lądeckiej scenie grupy amerykańskie. Dziękujemy Panu Jerzemu Piotrowiczowi, który od lat wspomaga nas technicznym wyposażeniem poprzez swoje kontakty z teatrami w Polsce. Przemiłymi gośćmi była grupa młodzieży z Grójeckiego Ośrodka Kultury, którą przywiózł Pan Dyrektor Grzegorz Rejer.
Dziękujemy zespołom teatralnym, które przyjęły zaproszenie do Lądka-Zdroju: Przypominamy, że podczas sześciu festiwalowych wieczorów wystąpili: Artyści Teatru Muzycznego w Łodzi, Michelle Wurtz (USA), Keane Sense Of Rhythm Dance Company (USA), Teatr Ruchu z Grójca, Images Evolution Dance Company (USA), Kielecki Teatr Tańca, Lwowski Teatr Woskresinnia (Ukraina), Teatr Formy.  Wieczór siódmy to pokazy efektów tygodniowych warsztatów tańca. Gorące podziękowania należą się Instruktorom prowadzącym warsztaty. Drodzy Państwo, współpracujecie z Lądkiem niektórzy już po kilka lat, bez Was nie byłoby tej atmosfery. Wasze nazwiska budują markę lądeckiego festiwalu. Instruktorami podczas MFT 2011 byli: Michelle Wurtz (jazz amerykański), Cathy Wind (Body Percussion), Ellen Keane (Stepdance francusko-kanadyjski), Robin Cotler (American Contemporary), Tomasz Witkowski (pantomima), Beata Wrzosek – Dopierała (taniec klasyczny), Monika Bral (Jackson Style), Alassane Wat (Funky Jazz), Robert „Robson” Jażdżewski (Video Clip Dance, Street Dance), Alba Holder (Salsa Cubana), Edilson Ribeiro de Lima (Latino Jazz), Alicja Kwaśna "Dezire" (taniec brzucha), Magdalena Litwin (Show Dance). 

Teraz podziękowanie dla Uczestników warsztatów, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszej imprezie i przez tydzień czasu ciężko pracowali nad własną formą i układami tanecznymi, prezentując nam podczas koncertu finałowego fantastyczny program. Dziękujemy, że wybraliście Państwo Lądek-Zdrój jako miejsce swojego aktywnego wypoczynku, zabierzcie wyjeżdżając tylko dobre wspomnienia i przyjeżdżajcie do nas za rok. Lądek-Zdrój to miejsce magiczne, energetyczne, które zawsze będzie na Was czekać.
W warsztatach dla dzieci lądeckich - bezpłatnych dla uczestników - wzięło udział około 50 dzieci i młodzieży. Efektem ich pracy i instruktorów był koncert "Dzieci dzieciom".

Lądeckie Lato Baletowe to ogrom pracy, w której jako organizatorzy otrzymujemy wielkie wsparcie od władz miasta, mieszkańców, przedsiębiorców.
Dziękujemy:
Władzom samorządowym - Panu Kazimierzowi Szkudlarkowi, Burmistrzowi Lądka-Zdroju oraz Panu Januszowi Sośnie Przewodniczącemu RM i całej Radzie Miejskiej,
Panu Prezesowi Zbigniewowi Piotrowiczowi i Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A.,
Pani Cecylii Zdunek i Ośrodkowi Sanatoryjno-Wypoczynkowemu Cecylia,
Pani Iwonie Wastrak i Turystycznej Sieci Marzeń Geovita w Lądku-Zdroju,
Państwu Lidii i Jackowi Rzeźnikom i Ośrodkowi Bankowy,
Pani Ewie Kryskow-Inglot i Funduszowi Wczasów Pracowniczych,
Restauracji Duet,
Pani Urszuli Jamka i Pensjonatowi Jamka,
Pani Jolancie Krawczyk i Kawiarni Zdrojowej,
Panu Andrzejowi Kotynia i Pensjonatowi SUNVITA,
Państwu Osińskim i Ośrodkowi Złoty Łan,
Państwu Zofii i Mirosławowi Toch i Cafe Toch,
Panu Prezesowi Zdzisławowi Kozickiemu i Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju.

Słowa wdzięczności kierujemy do służb porządkowych: Straży Miejskiej, Policji w Lądku-Zdroju, Ochotniczej Lądeckiej Straży Pożarnej, Agencji Ochrony Optoscan - za to, że czuwali nad bezpieczeństwem i porządkiem podczas imprezy.

Za wielką pracę i zaangażowanie podziękowania składamy dla festiwalowych wolontariuszy. To oni, w większości gimanzjaliści z lądeckiego gimnazjum publicznego przychodzili na dyżury, otwierali/zamykali sale warsztatowe, kolportowali programy festiwalowe. Wielkie brawa dla młodzieży, dla której zorganizowaliśmy jako podziękowanie wycieczkę autami terenowymi na górę Borówkową. Była to też okazja do odwiedzenia galerii malarstwa Kaizmierza Hałajkiewicza "Kajówka" i poznania przez młodzież gospodyni, Pani Haliny Hałajkiewicz. 

Jako dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji chcę podziękować imiennie pracownikom domu kultury, dla których kwestia pracy na rzecz festiwalu była, nie tylko w tym intensywnym tygodniu, najważniejszą sprawą na świecie. A są to: Karolina Sierakowska, Małgorzata Stuła, Marzena Zawal, Gabriela Naporowska-Rodak, Urszula Waliłko, Anna Franczukowska, Andrzej Sikorski, Łukasz Pokropek, Kornel Wojczuk.

Szanowi Państwo Goście i Mieszkańcy Lądka-Zdroju! Państwa obecność podczas spektakli, koncertów, prezentacji świadczy, że program XIII Lądeckiego Lata Baletowego spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy za obecność na spektaklach, za oklaskiwanie artystów. Wielkie wrażenie zrobiła na nas jako organizatorach akcja odnoszenia krzeseł po spektaklach plenerowych, o co zaapelował pan Burmistrz. Dziękujemy wszystkim za udział w paradzie a szczególnie tym, którzy się przebrali.
Wszystkim nam będzie brakować festiwalowej atmosfery, wieczornych spotkań i wymiany wrażeń po spektaklach. Zapraszamy za rok.

Małgorzata Bednarek
dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji

 

 

 

 

fot. Marzena Zawal