Czat z burmistrzem
Uwaga internauci: Kazimierz Szkudlarek Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza na czat w dniu 3 sierpnia (środa) br. w godz. 14.00-15.00APEL - POMÓŻMY CHRONIĆ NASZE WSPÓLNE DOBRO

Wszyscy staramy się, by nasze miasto, nasza gmina były jak najpiękniejsze. Wydajemy pieniądze na nowe lampy, ławki, kosze na śmieci czy kwiaty. Wszystko po to, by Lądek-Zdrój uczynić piękniejszym. Dla mieszkańców i odwiedzających nas gości, bo oni dają nam pracę.
W Lądku-Zdroju swoje pieniądze zaczęli też inwestować przedsiębiorcy, bo widzą, że jesteśmy miejscem, które się zmienia, rozwija.
Ale są też ludzie, którzy te ogromne pieniądze – nasze wspólne pieniądze marnują, niszczą! To wandale, którzy niszczą kosze, lampy, ławki, kradną kwiaty, malują odrestaurowane budynki.

Tacy ludzie szkodzą nam wszystkim. Zniszczona lampa to 3000 złotych, ławka czy kosz na śmieci to 800-1000 złotych. Te pieniądze idą z kieszeni wszystkich mieszkańców. A przecież można by je wydać na inne potrzebne i ważne rzeczy.
Dlatego nie bądźmy obojętni na akty wandalizmu. Pomóżmy służbom porządkowym w ujmowaniu sprawców.

Wszystkie informacje o sprawcach zniszczeń, wandalizmu proszę zgłaszać bezpośrednio do Burmistrza Lądka-Zdroju, który osobiście gwarantuje dyskrecję! Za informacje, które pomogą w ujęciu sprawców przyznawane będą nagrody pieniężne.


Asfalt w Parku 1000-lecia przechodzi do historii

    Aż 6 000 m2 asfaltowych chodników w Parku 1000-lecia przechodzi do historii. Zastąpią je alejki wykonane z kostki „STAROBRUK”. Obecnie niemal cały asfalt został z parku wywieziony do utylizacji. Rozpoczęło się układanie obrzeży i nawierzchni nowych alejek. ‘
Trwa również układanie nowych kabli do oświetlenia parkowego. To ze względu na fatalny stan okablowania część lamp w Parku 1000-lecia nie działała.
    Projekt obejmuje też nowe nasadzenia zieleni, montaż małej architektury a także remont chodnika wzdłuż ulicy Lipowej. Ul. Lipowa jest drogą w zarządzie Powiatu Kłodzkiego więc to powiat powinien wykonać remont ale pewnie byśmy się nie doczekali. Z drugiej strony skoro robimy nowe alejki parkowe stary, zniszczony chodnik wzdłuż parku psułby cały efekt.
Dlatego też Gmina zawarła z Powiatem porozumienie, ma mocy którego realizuje remont chodnika przy ul. Lipowej.
Prace w Parku 1000-lecia potrwają do jesieni tego roku.


Muszla koncertowa do przejęcia

Od dłuższego już czasu najważniejsze imprezy w Lądku-Zdroju odbywają się nie w muszli koncertowej ale na wynajmowanej scenie, którą stawiamy na rynku. Tak było na przykład z tegorocznym latem baletowym.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zły stan techniczny muszli i amfiteatru. Obiekt jest własnością Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. Spółka nie posiada środków finansowych na remont muszli koncertowej a Gmina nie może finansować inwestycji na nie swoim majątku. A obiekt jest dla bardzo potrzebny, bo wynajmowanie sceny kosztuje.
Dlatego też za zgodą Rady Miejskiej Burmistrz rozpoczął starania o przejęcie obiektu. Obecnie trwają procedury prawne, które powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.
Przejęcie muszli pozwoli Gminie pozyskać środki zewnętrzne na odrestaurowanie obiektu, co przyczyni się do odzyskania dawnego blasku oraz poprawi wizerunek naszego uzdrowiska. Umożliwi też organizowanie dużych imprez kulturalnych w części zdrojowej Miasta.
Kazimierz Szkudlarek
Burmistrz Lądka-Zdroju


Ponad 18 tys. nowych roślin w Parku Jana Pawła II


Z dużym rozmachem realizowane są prace w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II. Powinny potrwać przynajmniej do końca sierpnia. W tym czasie posadzonych zostanie 5 drzew, 2607 krzewów i 16 164 bylin (w tym 10 000 krokusów).
Powierzchnia trawiasta przed „Wojciechem” zostanie zastąpiono nowym trawnikiem z rolki, wykonywane są też rabaty kwiatowe. Wzdłuż ul. Cienistej zamontowano 35szt skrzynek kwietnikowych obsadzonych pelargoniami, natomiast w alei modrzewiowej ustawiono donice z kwiatami. Na tarasach przed „Wojciechem” postawiono wieże kwiatowe, a pomiędzy tarasami posadzono róże płożące.
Powoli plac budowy zamienia się w jeden z najpiękniejszych parków w Polsce!

Część parku pomiędzy „Wojciechem” a krytym basenem zostanie wyposażona w automatyczny system nawadniający, natomiast w części pomiędzy „Aleją Modrzewiową a fontanną przy ul. Ostrowicza, zamontowany zostanie system nawadniania ręcznego .
Układ wnętrza ogrodowego pomiędzy „Wojciechem” a basenem zawdzięczamy nurtowi modernistycznemu początku XX wieku. W latach 20-tych ubiegłego wieku wyburzono łazienki borowinowe mieszczące się na wysokości obecnych szerokich schodów prowadzących do „Wojciecha”, tym samym powiększono przestrzeń dawnego założenia ogrodowego. Ideą było stworzenie wnętrza ogrodu parterowego z elementami przypominającymi kompozycje renesansu włoskiego (np. rabaty kwiatowe zamknięte obwódką strzyżonego żywopłotu wzdłuż ścieżki).
Pozostała część parku miała charakter swobodnego założenia naturalnego (potocznie nazywane parkiem angielskim), z dawnym drzewostanem o charakterze leśnym, ale swoistymi dla uzdrowisk układami kompozycyjnymi jak np. „Aleja Modrzewiowa” stanowiącej osiowy ciąg spacerowy pomiędzy dwoma zdrojami „Marii” i „Jerzego.
Niestety lata powojennej Polski obfitowały w decyzje, które doprowadziły do zatarcia charakteru Parku Zdrojowego: posadzono liczne drzewa (szczególnie żywotniki i buki), które stworzyły kurtyny przesłaniające główną oś widokową od basenu na „Wojciecha”, zaprzestano formowania (strzyżenia) krzewów. Wojewódzki Konserwator Zabytków, stwierdził zanik historycznego wyglądu parku, i zalecił usunięcie zbędnego drzewostanu (sadzonego w latach 70-90 XX wieku). Tym samym udało się odtworzyć ogrodowe założenie zdrojowego parku, stanowiące pierwszy etap prac rewaloryzacyjnych.
Obecnie w drugim etapie prowadzone są nasadzenia zieleni, z zachowaniem ładu kompozycyjnego i przestrzenno-krajobrazowego.
Wszystko po to, by odzyskać blask dawnego kurortu! Pamiętajmy wszyscy o tym by chronić i szanować to miejsce. Bo na rewaloryzację parku wydamy fortunę (kilka milionów złotych) by do Lądka przyciągać turystów i byśmy wszyscy mogli być dumni z naszego miasta!

Kaizmierz Szkudlarek
Burmistrz Lądka-Zdroju


Nieunikniona wycinka pomnika przyrody

Lądek-Zdrój ma niezwykle wartościowy starodrzew. Niestety, w ostatnim czasie nastąpiła konieczność usunięcia 2 buków, do niedawna wchodzących w skład pomnika przyrody – grupy drzew znajdujących się przy chodach pomiędzy ul. Cienistą a Kinoteatrem.
Wiem, że ta wycinka wywołała bardzo liczne kontrowersje. Niestety ten radykalny krok był nieunikniony – ze względów bezpieczeństwa. W każdej chwili potężne buki mogły się przewrócić a biorąc pod uwagę wymiary tych drzew skutki byłyby być tragiczne!
Te leciwe ogromne drzewa zostały opanowane przez grzyba saprofitycznego (Flagowca olbrzymiego) powodującego białą zgniliznę drewna (rozkładającego drewno).
W ciągu kilku ostatnich miesięcy zaobserwowaliśmy usychanie drzew. W przypadku jednego z nich posusz objął 90% drzewa i 45% w przypadku drugiego.
Ze względu na to, iż drzewa były pomnikami przyrody należało przeprowadzić procedurę uzyskania pozwolenia na ich wycinkę, gdzie głos decydujący miał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. A całą procedura rozpoczęła się od podjęcia Uchwały Rady Miejskiej Lądka Zdroju Nr VI/29/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku. Zgodę musiał też wydać Wojewódzki Konserwator Zabytków (Park Jana Pawła II jest zabytkiem podlegającym ochronie Konserwatora Zabytków)
Grzyb, który zaatakował drzewa – flagowiec olbrzymi – jest w Polsce objęty ścisłą ochroną. Dlatego nakazano zachowanie pni drzew by grzyb mógł się rozwijać. Niestety z pewnością zaatakuje on pozostałe 3 drzewa, w związku z czym jest wielce prawdopodobne że pozostała grupa drzew pomnikowych (3 buki) w ciągu najbliższych kilku lat również będzie musiała zostać usunieta.
Z drzewami jest jak z ludźmi. Stopniowo się starzeją, a ich odporność stopniowo się zmniejsza. Coraz łatwiej i częściej zaczynają chorować. Taki dwieczny o cykl życia.!
A chore i osłabione drzewo może się przewrócić. Ze względu na swoje rozmiary – przewracając się – może w spowodować niewyobrażalne zniszczenia. Dlatego czasami trzeba podejmować najtrudniejsze decyzje…

Kazimierz Szkudlarek
Burmistrz Lądka-Zdroju