W dniach 22-23 września 2011r. ( czwartek, piątek) w pobliżu budynku Gimnazjum Publicznego przy ul. Zamenhofa 2, będzie stacjonował mammobus. Wobec tego zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne kobiety urodzone w latach 1942-1961. Zaznaczamy, iż bezpłatne badanie może być wykonane raz na dwa lata ( zgodnie z wymogami NFZ). Bezpłatnemu badaniu mogą się również podać kobiety, które otrzymały skierowania lekarskie do wykonania takiego badania po upływie 12 miesięcy. Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym i z poprzednimi wynikami mammografii, jeśli pacjentka takie posiada. Istnieje również możliwość wykonania odpłatnych badań mammograficznych przez kobiety spoza przedziału wiekowego 50-69 lat, a mających powyżej 35 lat. Cena odpłatnego badania mammograficznego wynosi 75 zł i obejmuje:
- wykonanie badania mammograficznego;
- opisanie badania( zdjęcia) przez lekarza radiologa z Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
Po 3 tygodniach od daty wykonania badania, wyniki będzie można odebrać osobiście w sekretariacie Urzędzie Miasta  i Gminy w Lądku-Zdroju, w godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.
Rejestracja na badanie mammograficzne : telefonicznie- 74/8117850, lub w sekretariacie Urzędu- pok. 20, I piętro. Przy rejestracji podajemy: nazwisko, imię, PESEL, nr telefonu  i adres. Badania będą wykonywane od godz. 9.00 do 17.00.