Jako przedstawiciel Gminy Lądek- Zdrój, składam serdeczne podziękowanie Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S. A.

za decyzję przyznającą środki finansowe na zakup systemu zapisu monitoringu na lądeckim rynku.
Realizacja powyższych zadań będzie miała istotny wpływ na zapobieganie dewastacji mienia oraz na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto.


                                                                                           Burmistrz Lądka-Zdroju
                                                                                           Kazimierz Szkudlarek