GLOB - Centrum Języków Obcych

organizuje kursy językowe w Centrum Kultury i Rekreacji w Ladku-Zdroju dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Język: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.
Spotkanie informacyjne: Centrum Kultury i Rekreacji pl. Staromłyński 5, 15.09.2011, godz. 17.00, sala nr 12.