UWAGA
MIESZKAŃCY OBSZARÓW WIEJSKICH !!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z DOFINASOWANIA
(ZA POŚREDNICTWEM UMiG LĄDEK-ZDRÓJ) ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODRKI WODNEJ
NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW .
MAKSYMALNA WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA 45%

BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZA POŚREDNICTWEM GMINY LĄDEK ZDRÓJ ( FIRMA WYBRANA W DRODZE PRZETARGU)
OSOBY ZAINTERSOWANE PROSZĘ O WYPEŁNIENIE ANKIET,
KTÓRE DOSTĘPNE SĄ U SOŁTYSÓW.

Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz obiektach użyteczności publicznej.

Ankieta do pobrania: DOCANKIETA.doc