2011_09_14_PIFE_MPI_Ladek_Zdroj.jpeg

DOCMPI_LZ_zaproszenie_.doc

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje
Mobilnego Punktu InformacjiPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kłodzku
w ramach mobilnej działalności zaprasza na bezpłatne konsultacje Mobilnego Punktu Informacji w Lądku-Zdroju - poświęcone aktualnym możliwościom pozyskania dofinansowania dla osób fizycznych, rolinków oraz dolnośląskich przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich  na lata 2007-2013.

MASZ POMYSŁ?
PIFE – wskazujemy kierunek działania

14.09.2011r.
godz. 10.00 - 14.00

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój
(sala nr 12, I piętro)


Zakres działalności PIFE:

- diagnozowane potrzeb odbiorcy usługi oraz udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania
dofinansowania z Funduszy Europejskich 2007-2013,

- kierowanie odbiorców usługi do instytucji udzialających specjalistycznej
informacji o Programach Operacyjnych,

- bieżąca dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych
na temat Funduszy Europejskich 2007-2013.