IMG_3709.jpeg

22 lipca 2012 r. Lądek–Zdrój stał się miejscem spotkania zespołów ludowych z Dolnego Śląska. Na IV. Lądeckich Ludowych Zdrojach – festiwalu tańca, śpiewu i rękodzieła ludowego wystapili Sycowiacy z Sycowa, Jarzębina z Kobierzyc, Wąsoszanki z Wąsosza, Olszaniacy z Olszan, Kukułki z Wolan, Polanie ze Środy Śląskiej, Woliborzanki z Woliborza. Gminę Ladek -Zdrój reprezentowały zespoły Skrzynczanki ze Skrzynki i Lądeckie Wiolinki, które oprócz programu wokalnego zaprezentowały program taneczny w choreografii Mirosławy Kieloch. Festiwal miał charakter jednodniowego przeglądu grup śpiewaczych i kapel ludowych, któremu towarzyszył jarmark produktów rzemiosła ludowego i artystycznego lokalnych twórców a także pokazy i warsztaty koronkarskie realizowane przez p. Barbarę Kowalska z Kamiennej Góry oraz warsztat tworzenia kwiatów z bibuły w realizacji Krystyny Kopytko, twórczyni ludowej z Konradowa (gm. Ladek-Zdrój). Lądeckie spotkanie poprowadziła promotorka muzycznej kultury ludowej na Dolnym Śląsku, Małgorzata Majeran-Kokott, prowadząca „Listę Przebojów Ludowych” w Polskim Radio Wrocław, ciesząca się olbrzymią sympatią dolnośląskich zespołów ludowych.
Widzów zachwyciła spontanicznosć zespołów i niespożyty entuzjazm uczestników Festiwalu.
            Znaczącą wartością przedsięwzięcia jest promocja kultury ludowej jako oferty na rynku usług turystycznych Ziemi Kłodzkiej i Województwa Dolnośląskiego oraz możliwość wspólnego muzykowania.
 
CKiR