Od kilku lat systematycznie prowadzimy inwestycje w lądeckich szkołach. Wykonaliśmy termomodernizację Gimnazjum, Liceum, Szkoły Podstawowej w Lądku-Zdroju. W roku bieżącym realizowaliśmy prace remontowe w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. Obiekt zyskał nową, ocieploną elewację. Wykonany też został drenaż wokół budynku a także izolacja pionowa i pozioma fundamentów. Ze względu na to iż Szkoła jest obiektem zabytkowym zakres pracy, sposób wykonania i kolorystyka elewacji musiała być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

        Po wykonaniu prac wygląd budynku niewątpliwie zyskał na atrakcyjności. Inwestycja w Trzebieszowicach zakończyła proces termomodernizacji szkół na terenie naszej gminy.

     Poza tymi pracami wykonaliśmy w tym roku jeszcze dwa zadania na obiektach oświatowych. Pierwsze z nich to wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej Liceum w Lądku Zdroju. Drugie zadanie to wymiana nawierzchni drogowej przy gimnazjum.

     Przed nami bardzo duża i kosztowna inwestycja oświatowa - budowa nowego przedszkola gminnego. Obecne przedszkole nie spełnia obowiązujących norm dla tego typu placówek. Kapitalny remont zabytkowego budynku byłby bardzo kosztowny, stąd decyzja o budowie nowoczesnego budynku przedszkola, uzupełnionego dodatkowo o oddział żłobkowy. Nowe przedszkole ma powstać w okolicach Liceum Ogólnokształcącego. Realizacja inwestycji wymaga zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie trwają prace nad dokumentami planistycznymi. 

          Budowa nowego budynku przedszkola spełniającego wszystkie normy to wydatek na poziomie 3 milionów złotych. To bardzo duży wydatek, jednak ta inwestycja jest konieczna i ważna dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla naszych dzieci.

 

Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka-Zdroju

 

327418_305064499519295_100000472422862_1266702_2078870059_o.jpeg