MISTRZOSTWLĄDKA-ZDROJU  W  PŁYWANIU

 PUCHAR  SPRINTU

1.      Termin i miejsce zawodów

17 grudnia 2011 (sobota) godzina 12:00 – 14:30

KRYTA PŁYWALNIA 23.WSzU w Lądku-Zdroju

 

2.      Organizator:

·        SZKOŁA PŁYWANIA EDYTY KOLENDO

·        DYREKTOR  23.WSzUR  W LĄDKU-ZDROJU

3. Cele zawodów

·        Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji i spędzania czasu wolnego.

·        Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.

·        Przegląd umiejętności pływackich dzieci, młodzieży, dorosłych.

·        Integracja społeczności miasta, gminy, kuracjuszy.

·        Promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

DOCP R O G R A M Z A W O D Ó W P Ł Y W A C K I C H.doc

DOCREGULAMIN MISTRZOSTW LĄDKA.doc

DOCZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW PŁYWACKICH.doc