Konkursy bożonarodzeniowe.jpeg

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

ogłasza konkurs dla Mieszkańców Powiatu Kłodzkiego

pod Patronatem:

Starosty Kłodzkiego i Burmistrza Lądka-Zdroju

Z szopką bożonarodzeniową po Ziemi Kłodzkiej

 

CELE:
Zachowanie tradycji  budowania szopek bożonarodzeniowych oraz wykonywania ozdób choinkowych; pobudzanie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów lokalnych i regionalnych - elementy architektoniczne i przyrodnicze.

TEMATYKA KONKURSU: 

1. Z szopką bożonarodzeniową po Ziemi Kłodzkiej – szopka w formie przestrzennej o charakterze religijnym inspirowana motywami regionalnymi  np. akcentami lądeckimi, kłodzkimi, bystrzyckimi (architektura, obiekty sakralne, legendy, krajobraz itp.) zawierająca wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.


WARUNKI KONKURSÓW:
- Uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę niewystawianą we wcześniejszych konkursach wykonaną z dowolnego tworzywa (np. drewno, papier, modelina, masa solna, masa papierowa, gips, słoma, siano, suszone rośliny, tworzywa mieszane itp.)

- Format pracy dowolny

- Praca musi posiadać tylko jednego autora
- Konstrukcja szopki powinna być trwała i stabilna. Aby poszczególne elementy nie przesuwały się należy przymocować je do podłoża lub połączyć w inny sposób.
- Prace należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką - metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, kategorię wiekową i telefon kontaktowy


TERMINY I MIEJSCA:
- Prace należy składać do 13. grudnia 2011 r. (wtorek), do godz. 16.00 w  Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5. (II piętro)

UCZESTNICY:
Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

1.     dzieci do 12 lat

2.     młodzież od 13 do 19 lat

3.     open (powyżej 19 lat)

OCENA I NAGRODY:
Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
 • motywy regionalne,
 • wkład pracy,
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka).

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

 DOCkonkurs szopka.doc

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

ogłasza konkurs

Najładniejsza lądecka ozdoba choinkowa

Patronat: Burmistrz Lądka-Zdroju

 

CELE:
Zachowanie tradycji wykonywania ozdób choinkowych oraz tworzenia ozdób choinkowych według własnego pomysłu.


TEMATYKA KONKURSU: 

Ozdoba choinkowa  wykonana według własnego pomysłu


WARUNKI KONKURSÓW:
- Uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę niewystawianą we wcześniejszych konkursach wykonaną z dowolnego tworzywa (np. drewno, papier, modelina, masa solna, masa papierowa, gips, słoma, siano, suszone rośliny, tworzywa mieszane itp.)

- Format pracy dowolny

- Praca musi posiadać tylko jednego autora
- Prace należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką - metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, kategorię wiekową i telefon kontaktowy


TERMINY I MIEJSCA:
- Prace należy składać do 13. grudnia 2011 r. (wtorek), do godz. 16.00 w  Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5. (II piętro)

UCZESTNICY:
Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:

1.     dzieci do 8 lat

2.     dzieci od 8 do 12 lat

3.     młodzież od 13 do 19 lat

4.     open (powyżej 19 lat)

OCENA I NAGRODY:
Prace oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne,
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
 • motywy regionalne,
 • wkład pracy,
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka).

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

 DOCKonkurs ozdoba.doc