Lądek-Zdrój i okoliczne wsie są atrakcyjnym miejscem rekreacyjno wypoczynkowym dla mieszkańców a może przede wszystkim dla turystów. Turystyka w naszej Gminie jest najważniejszą gałęzią gospodarki, dlatego nasza oferta w tym zakresie powinna być ciekawa i urozmaicona. Potwierdza to choćby duże zainteresowanie naszymi gospodarstwami agroturystycznymi. Turyści chętnie odwiedzają lądecki kurort, ale też cenią sobie wypoczynek na wsi.

Jednym z zadań wpisującym się w ten nurt jest realizacja projektu zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach: Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Orłowiec, Wojtówka”. W tym roku wykonaliśmy dwa place rekreacyjne.

               W Kątach Bystrzyckich powstała wiata rekreacyjna z grillem, pomosty drewniane, mini plac zabaw. Całość prezentuje się okazale i będzie atrakcyjnym miejscem wspólnych spotkań, rekreacji i wypoczynku.

          Druga inwestycja powstała w Lutyni gdzie wykonano: oczko wodne z niewielką fontanną, elementy małej architektury: ławki, parasole, urządzenia zabawowe, pomost, oświetlenie istniejącej wiaty, podświetlenie pomostu i fontanny i nasadzenia.

Kolejnym, przyszłorocznym etapem tego projektu będzie budowa placów rekreacyjnych w Orłowcu i Wojtówce.

Całkowita wartość zadania realizowana w 4 wsiach to wydatek prawie 700 tyś. zł. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

            Ważną rolę w przygotowaniu zadania odegrali sołtysi i rady sołeckie Orłowca, Lutyni, Wojtówki i Kątów Bystrzyckich. Zadania zostały zaplanowane już w roku 2008, a poprzedziły je uzgodnienia między wszystkimi sołtysami lądeckich wsi. Chodziło o ustalenie, na jakie projekty będziemy ubiegać się o dotacje w obecnym okresie programowania (rozdzielania środków pomocowych). Później było już konsekwentne działanie: opracowanie dokumentacji projektowych, przygotowanie wniosków aplikacyjnych (jak się okazało skuteczne), podpisanie umów i w końcu realizacja zadań. Jak widać, jest to proces wieloletni, ale cierpliwość i konsekwencja w staraniach opłaca się.

Kazimierz Szkudlarek, Burmistrz Lądka -Zdroju

Na zdjęciach plac rekreacyjny w Kątach Bystrzyckich

327003_219710718091204_103070349755242_590387_654649764_o.jpeg

314375_219710721424537_103070349755242_590388_88281461_n.jpeg

327003_219710711424538_103070349755242_590386_1282088236_o.jpeg