Data
Apteka czynna w porze nocnej
2012.02.01
Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4
2012.02.02
Apteka „Daglezja” Stronie Śl. ul. Nadbrzeżna 22
2012.02.03
Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15
2012.02.04
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4
2012.02.05
Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44
2012.02.06
Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10
2012.02.07
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b
2012.02.08
Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
2012.02.09
Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
2012.02.10
Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 12
2012.02.11
Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4
2012.02.12
Apteka „Daglezja” Stronie Śl. ul. Nadbrzeżna 22
2012.02.13
Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15
2012.02.14
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4
2012.02.15
Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44
2012.02.16
Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka oś. Szkolne 10
2012.02.17
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b
2012.02.18
Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
2012.02.19
Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
2012.02.20
Apteka „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 12
2012.02.21
Apteka „Pod Opatrznością” Lądek Zdrój ul. Powstańców Wielkopolskich 4
2012.02.22
Apteka „Daglezja” Stronie Śl. ul. Nadbrzeżna 22
2012.02.23
Apteka „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 15
2012.02.24
Apteka „Pod Orłem” Lądek Zdrój Pl. Mariański 3/4
2012.02.25
Apteka „Limba” Stronie Śląskie ul. Kościuszki 44
2012.02.26
Apteka „Herbena” Bystrzyca Kłodzka oś. Szkolne 10
2012.02.27
Apteka „Zdrojowa” Lądek Zdrój ul. Kościuszki 15b
2012.02.28
Apteka „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
2012.02.29
Apteka „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b