Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lądku Zdroju informuje, że w okresie ferii zimowych  od 16 -  27 stycznia 2011  na zgłoszenie rodziców lub opiekunów z  obiadów  mogą korzystać uczniowie zakwalifikowani do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.W pierwszym tygodniu ferii żywienie dla uczniów i osób dorosłych realizowane będzie w Gimnazjum przy  ul. Zamenhofa 2. W drugim tygodniu ferii żywienie dla uczniów i osób dorosłych realizowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 1.
Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1b w Lądku Zdroju.