Gmina Lądek-Zdrój w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami stara się prowadzić wspólne działania promocyjne. W myśl zasady „duży może więcej” warto łączyć siły, by efekt był bardziej zauważalny. Burmistrz Lądka-Zdroju Kazimierz Szkudlarek w porozumieniu z Dyrektorem 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego – Zdzisławem Puzio podjęli decyzję o wspólnej inwestycji -postawieniu trzech billboardów reklamujących nasze miasto.  Duże tablice reklamowe  zlokalizowane przy wjeździe do Lądka od strony Kłodzka, Stronia
i Lutyni witają przyjeżdżający gości. Chcemy pokazać, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem, gdzie warto przyjeżdżać i wypoczywać.
Warto łączyć akcje promujące naszą gminę, ponieważ połączone większe działania są bardziej skuteczne i dają korzyści wszystkim. Jednym z podstawowych elementów skutecznej reklamy jest efekt skali. Konkurując z innymi miejscowościami powinniśmy wspólnie budować pozytywny wizerunek miasta i gminy.
Kolejnym ciekawym wspólnym działaniem z lokalnymi przedsiębiorcami jest wyznaczenie tras do narciarstwa biegowego. Obecnie przygotowaliśmy mapę poszczególnych odcinków tras biegowych z opisem przewyższeń,  która będzie wykorzystywana w dalszych działaniach. W przyszłym roku mamy kolejny pomysł na wspólne wydanie mapy Lądka i okolic w dużym nakładzie oraz odnowienie tablic z planami miast.

Radosław Pasionek
UMiG Lądek-Zdrój