Projekt „Każdy może być Ikarem”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                     
Od 1 września 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Lądku-Zdroju i Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Trzebieszowicach uczestniczą w projekcie p.n. „Każdy może być Ikarem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację Gmina Lądek-Zdrój pozyskała środki finansowe w wysokości 76 671,00 zł. Część tych środków, w kwocie 31 821,00 zł, przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Stąd też do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju zakupiono: komputer stacjonarny, cyfrowy aparat fotograficzny, specjalistyczne pomoce logopedyczne i do terapii pedagogicznej, gry edukacyjne, ławki gimnastyczne (6 sztuk), akcesoria sportowe (piłki, sensoryczne i kamienne półkule), artykuły do prowadzenia zajęć plastycznych (m.in. farby, dekoracyjne papiery i akcesoria, krosna), sadzonki wikliny (100 sztuk). Z kolei do Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach zakupiono: komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, pomoce i akcesoria logopedyczne i do terapii pedagogicznej, gry edukacyjne planszowe oraz multimedialne programy do nauki języka niemieckiego. Natomiast ze środków finansowych w wysokości 44 850,00 zł zostaną sfinansowane zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I- III                                           :                                                     
1. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone ryzykiem dysleksji (60 godz.),
 
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (60 godz.),
 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie (60 godz.),
 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych informatycznie (60 godz.),
 
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (60 godz.),
 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie (30 godz.),
 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – zajęcia ekologiczne (60 godz.),
 
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne arteterapia (30 godz.),
 
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (30 godz.),
 
2. w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone ryzykiem dysleksji (60 godz.),
 
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (60 godz.),
 
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (30 godz.)
 
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (30 godz.),
 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – język niemiecki (30 godz.),
 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – zajęcia ekologiczne (30 godz.).
 
W dodatkowych zajęciach, w okresie od 01.09.2011 r. do 31.01.2013 r., weźmie udział łącznie 159 uczniów z dwóch szkół.
Projekt ma na celu wspomaganie szkoły w procesie edukacji uwzględniającym indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju.
Alicja Bryja, UMiG