Ogromną szansą rozwoju naszych wsi  jest turystyka. Świadomość tej szansy staje się coraz bardziej powszechna. Każde miejsce ma swój potencjał, który należy odkryć, ukształtować i z zyskiem sprzedać. Konieczność zastosowania narzędzi marketingowych pomocnych do wypromowania małych miejscowości i kształtowania ich wizerunku wydaje się być niezbędna.

Dlatego też Fundacja „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”
i Burmistrz Gminy Lądek-Zdrój  ogłaszają konkurs na opracowanie graficzne spójnego SYSTEMU INFORMACJI WIEJSKIEJ (SIW).

Wprowadzenie SIW w przestrzeń wiejską ma na celu uporządkowanie i ujenolicenie przekazywanych informacji, pod kątem praktycznym i estetycznym oraz promocję
i korzystny wizerunek wsi. Jednolite, czytelne i właściwie zlokalizowane elementy systemu informacji mają tworzyć wizytówkę miejsca i być dopełnieniem elementów promocyjnych, co wydaje się niezbędne na terenach o charakterze turystycznym.

Zaprojektowany SIW ma za zadanie opisać  przestrzeń wiejską w sposób dostępny, czytelny i przyjazny zarówno dla mieszkańców jak i gości. Główną funkcją SIW ma być opisanie wsi sprzyjające sprawnej orientacji, lecz także porządkowanie przestrzeni publicznej, podnoszenie standardów estetycznych i funkcjonalnych.

PDFkonkurs System Identyfikcacji Wizualnej.pdf

PDFRegulamin Konkursu SIW.pdf