Logo_na strony internetowe gmin.jpeg
Od 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu , który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska. W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina będzie miała obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów oraz punkty odbioru od-padów problemowych, a powstające odpady będą prze-kazywane do instalacji regionalnych, które zapewnią ich odpowiednie zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.
Niniejszym przedstawiamy Państwu informacje prezentujące najważniejsze zmiany wynikające ze zmiany przepisów.

W załączeniu zamieszczamy broszurę zawerającą wiele przydatnych informacji

PDFBroszura_Śmiecenie_Odpada.pdf