W dniu 26 marca odbył się wernisaż poplenerowej wystawy fotograficznej Lądek-Zdrój 2011 - Stowarzyszenia Miłośników Fotografii z Sosnowca.Wernisaż odbył się w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

Sosnowieckie Stowarzyszenie Miłośników Fotografii istnieje od 2005 roku. Zrzesza grupę sympatyków fotografii, których łączy wspólna działalność, polegająca na organizowaniu wystaw, przeglądów, warsztatów oraz plenerów fotograficznych. Opiekunem artystycznym grupy jest prezes Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików Zbigniew Podsiadło.
Wystawa jest efektem pleneru fotograficznego, który odbył się w lipcu ubiegłego roku w Lądku-Zdroju. Podczas wernisażu Burmistrz Lądka-Zdroju, Kazimierz Szkudlarek podziękował artystom i władzom za ich wkład pracy w promocję Lądka-Zdroju na niwie artystycznej. Wernisażowi towarzyszył koncert trio jazzowego. Wśrod gości tego artystycznego wydarzeniaznaleźli się prezesowie klubów fotograficznych ze Śląska oraz włodarze miasta Sosnowca. . Lądek-Zdrój reprezentował Burmistrz Lądka-Zdroju Kazimierz Szkudlarek, Anna Franczukowska – Galeria Muzealna im. Michała Klahra, Anna Duch, Marzena Zawal – Towarzystwo Milośników Fotografii przy CKiR w Lądku-Zdroju.
Wystawa Lądek-Zdroj 2011będzie zaprezentowanaw Lądku-Zdroju w tym roku.SMF planuje pokazanie jej na terenie całej Polski.

IMG_2989.jpeg
IMG_2996.jpeg
IMG_2999.jpeg
IMG_3010.jpeg