Po sześciu latach działania zakończyła pracę Komisja Uzdrowiskowa  funkcjonująca dzięki osobom, które swoją wiedzą i doświadczeniem służyly obradując w sprawach naszego kurortu. 26 marca odbyło się uroczyste zakończenie prac gdzie Burmistrz Lądka  Zdroju Kazimierz Szkudlarek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Sosną podziękowali za dotychczasową współpracę. Doceniono poświęcony czas oraz pomoc w kreowaniu nowych kierunków rozwoju i uwidocznianiu potencjału uzdrowiskowego ważnego dla gminy.
     Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej prof. Przemysław Minta podsumował dotychczasową pracę oraz zaproponował współpracę w przyszłości. Skład komisji ulegał częściowym zmianom prace, zakończono w gronie: prof. Przemysław Minta, prof. Wojciech Ciężkowski, prof. Jan W. Kochański, dr Jerzy Oleszek, Zbigniew Piotrowicz, Zdzisław Puzio,     Anna Ogórek, Jan Bondel, Ewa Kryśkow-Inglot. Wspomniane osoby proponowały korzystne rozwiązania pełniąc rolę doradczą i opiniującą. Funkcja uzdrowiskowa Lądka  Zdroju od zawsze była swego rodzaju motorem napędowym rozwoju miasta. Zakończenie prac w wspomnianym gronie związane jest ze zmianami uchwalonymi w nowym  Statucie  Miasta i Gminy przyjętymi przez Radę Miejską Lądka  Zdroju na podstawie, których utworzono komisję uzdrowiskową utworzoną z radnych.


000_komisja_uzdrowiskowa1.jpeg  000_komisja_uzdrowiskowa2.jpeg
Uczestnicy spotkania od lewej: Anna Chilicka, Kazimierz Szkudladek, Ewa Kryśkow -Inglot, Janusz Sosna, Przemysław Minta, Zbigniew Piotrowicz, Jerzy Oleszek, Iwona Dugiel