Z końcem maja zakończył się plebiscyt na najlepszą samorządową stronę internetową Ziemi Kłodzkiej. Plebiscytem objęto strony wszystkich miast i gmin tego regionu. Organizatorem był Portal Internetowy – ZIEMIA KŁODZKA, na ich też stronach / www.ziemiaklodzka.pl / więcej informacji w tym temacie. Patronat honorowy nad plebiscytem objął Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń. Patronat medialny objęła natomiast redakcja BRAMY, Wrocławianina oraz TV Sudecka.
W plebiscycie oddano 635 ważnych głosów. Pochodziły one z całego niemal kraju, oczywiście najwięcej było z kłodzkiego regionu. Były też liczne głosy spoza granic kraju gł. z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA czy Kanady.
Naszym założeniem było poznać opinię zarówno mieszkańców regionu, jak i gości odwiedzających ten region. Czy samorządowe strony są istotnym elementem lokalnej informacji, czy dostarczają m.in. wystarczającą porcję turystycznych informacji ? Czy właściwie promują swój zakątek i zachęcają do odwiedzin ?  Udzielone głosy oraz dodatkowe opinie oraz wypowiedzi  posłużą nam do głębszej analizy w tym temacie. Jej wyniki podamy w najbliższym czasie.
Natomiast już teraz możemy podać wyniki głosowania. Zdaniem internautów – pierwsze miejsce zajęła strona Gminy Kłodzko, na którą oddano 274 głosy  / tj. 43 proc. /. Ta też strona otrzyma wirtualną portalową „Różę Kłodzką” .
Drugie miejsce zajęła strona Kłodzka na którą oddano 172 głosów / 27 proc./. Trzecie miejsce zajęła strona Lądka Zdroju z wynikiem 56 głosów / ok. 9 proc. /. Kolejne miejsca zajęły strony Szczytna / 48 głosów/, Bystrzycy Kłodzkiej / 44 głosy/ oraz strona kłodzkiego powiatu / 18 głosów/.
Gratulujemy najlepszym. Dziękujemy też za wszystkie oddane głosy, wypowiedzi i uwagi.
  JANUSZ PUSZCZEWICZ
PORTAL  INTERNETOWY – ZIEMIA KŁODZKA