SG_ZGS.jpeg

Związek Gmin Śnieżnickich, który został utworzony w celu odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku podpisał umowę o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.02/11.02848 pod tytułem „Wieża Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Efektem projektu będzie opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, powstanie też makieta wieży. Zakończenie projektu to maj 2013 roku.