Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaproponować Państwu  udział w projekcie „Mobilne Inkubatory NGO”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Mobilne Inkubatory NGO”skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych uzyskaniem porady w zakresie zarejestrowania organizacji pozarządowej mających miejsce zarejestrowania/ zamieszkałych na terenie jednego z powiatów - kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego lub strzelińskiego. W ramach działań projektowych przewidziano:

a) szkolenia w zakresie:
-aspekty prawne funkcjonowania NGO
-finansowanie działalności/zarządzanie finansowe, księgowość NGO
-zarządzanie NGO/zasobami ludzkim
-nowoczesne technologie w działalności NGO(aplikacje biurowe/serwisy internetowe/narzędzia info./wizerunkowe w internecie)

b) doradztwo indywidualne (prawne, księgowe, konsultowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

c) wsparcie opiekuna pomagającego wytyczyć ścieżkę rozwoju

d) spotkania animujące aktywność lokalną

e) publikacje na temat działalności NGO

f) wizyty studyjne

Dzięki  udziałowi w projekcie Państwa organizacja pozarządowa :

a) zwiększy wiedzę  na temat funkcjonowania NGO

b) zwiększy szanse na pozyskanie środków na działalność

c) zmniejszy się ilość błędów w zakresie realizacji projektów/wydatkowania środków publicznych

d) zwiększy się jej zdolność do realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego

Wysoką jakość wsparcia gwarantują posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z NGO doradcy i szkoleniowcy. Działania realizowane będą bezpośrednio na terenie Państwa powiatu.

W najbliższym czasie rozpoczynamy cykl szkoleniowy "Profesjonalizacja trzeciego sektora" skierowany do organizacji pozarządowych istniejących ponad 2 lata.

Miejsce szkoleń : Centrum Kultury w Lądku Zdroju, pl. Staromłyński 5.

Termin drugiego bloku szkoleń : 22.09.2012-23.09.2012 w godzinach 9.30-16.45 

Zgłoszenia i dodatkowe informacje można uzyskać w:
Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów LGD
pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój, tel./fax  74 814 81 59

 

 W załączeniu roboczy rozkład zajęć oraz formularz zgłoszeniowy.

 

PDFPROGRAM_PROFESJONALIZACJA_3_SEKTORA_POWIAT_KLODZKI_aktua.pdf 
DOCFormularz_zgloszeniowy_wraz_z_deklaracja_uczestnictwa.doc