Burmistrz Lądka Zdroju, w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), przekazuje mieszkańcom Gminy Lądek Zdrój projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Lądek – Zdrój.

 PDFProjekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lądek Zdrój.pdf

Uwagi i opinie do projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Lądek – Zdrój proszę przekazywać do dnia 27 listopada 2012r., w następujących formach:

  • pocztą  elektroniczną na adres e-mail: 
  • faxem na numer: 74 8 147 418
  • osobiście do insp. ds. rolnictwa i gosp. odpadami Patrycji Karolczak pok.22 II piętro (Ratusz, ul. Rynek 31)
  • pisemnie : na adres Urząd Miasta i Gminy Lądek- Zdrój ul. Rynek 31 57-540 Lądek Zdrój lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1