PIC_1437.jpeg

26 października 2012r.podczas  uroczystości Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach  została uhonorowana Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. O to zaszczytne wyróżnienie, w sześćdziesiątą siódmą rocznicę śmierci Wincentego Witosa  polskiego polityka, działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej., wystąpił dla Szkoły Podstawowej do Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów  Chłopskich we Wrocławiu,  kapt. Jan Paluchniak.  Medal nadał Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa profesor Władysław Bartoszewski.

PIC_1435.jpeg

Szkoła została doceniona za kultywowanie pamięci historycznej przez szereg akcji, żywą opiekę nad dorobkiem swego patrona, Wincentego Witosa.
Oficjalnej części, w której nie zabrakło przedstawicieli miasta Lądka Zdroju , zastępcy burmistrza Łukasza Waluś, przew. Rady Rodziców Eweliny Rycaj, sołtysa wsi Zbigniewa Kociołka, przedstawiciela Rady Miejskiej w Lądku –Zdroju Marzeny Konopskiej oraz byłej, wieloletniej dyrektorki szkoły Pani Marii Banaszkiewicz   i  przedstawicieli społeczności szkolnej,  towarzyszyła ekspozycja, obrazująca m.in. projekty historyczne, czy postać samego patrona.

PIC_1420.jpeg

PIC_1444.jpeg PIC_1479.jpeg PIC_1427.jpeg PIC_1415.jpeg