Obraz 058.jpeg

Projekt społeczny „Najdłużej Razem”
I. Założenia projektu:
Projekt przeznaczony jest głównie dla starszych osób, nieaktywnych zawodowo mieszkających na terenie wsi Trzebieszowice i Skrzynka. Celem głównym projektu jest to, aby nasza placówka oświatowa stała się integralną częścią lokalnego społeczeństwa, aby była postrzegana jako miejsce, w którym można miło i ciekawie  spędzić czas wolny.
II. Cele operacyjne projektu:
*Rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej aktywności seniora.
*Integracja i aktywizacja osób starszych .
*Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
*Pogłębianie zainteresowań i rozwijanie nowych pasji.
*Propagowanie elementów wolontariatu.
III.Zakres działań w ramach projektu:
realizacja projektu rozpoczęła się 25 października 2011 roku spotkaniem inauguracyjnym w naszej placówce (8 uczestników), a zakończyła się 20 października 2012 roku wspólną biesiadą pod hasłem „Pyry czy kartofle, zawsze górą” (40 uczestników).
Podczas I edycji projektu odbyły się  następujące przedsięwzięcia:
*Autorskie spotkanie z ciekawymi ludźmi
*Imprezy okolicznościowe
*Spektakle teatralne
*Warsztaty przyrodnicze
*Warsztaty wielkanocne
*Warsztaty  medyczne
*Zajęcia plastyczne
*Zajęcia ruchowe
* Konkursy Plastyczne
*Wycieczki po Ziemi Kłodzkiej
Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy ze środowiskiem lokalnym – Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Nadleśnictwem Lądek-Zdrój, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych z siedzibą w Nadleśnictwie Lądek-Zdrój, Radą Sołecką wsi Trzebieszowice (udział seniorów w prezentacji wypieków cukierniczych podczas Święta Truskawki oraz Dożynek Gminnych), Środowiskową Służbą Zdrowia oraz ze społecznością szkolną (nauczycielami oraz uczniami – Kołem Fotograficznym oraz Kołem Artystyczno-Ruchowym).
Projekt na początku był projektem samofinansującym się. Były to darowizny od wolontariuszy. W kwietniu 2012 roku udało nam się pozyskać fundusze grantowe z Funduszu Lokalnego  Masywu Śnieżnika. Natomiast w maju finansowo wspomogła nas również Rada Sołecka, widząc, jak dużym zainteresowaniem cieszy się wśród społeczności lokalnej realizowany projekt.
Projekt jest promowany w prasie lokalnej „Debatach Lądeckich”. Informacje o przeprowadzanych działaniach były również dostarczane imiennie w postaci zaproszeń, do mieszkańców obu wiosek.
Został przygotowany fotoreportaż w formie papierowej oraz elektronicznej, upamiętniający wszystkie wydarzenia związane z realizacją projektu.
Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła duże zainteresowanie projektem. Uczestnicy stwierdzili, że program zajęć był atrakcyjny, że osoby prowadzące były dobrze przygotowane do zajęć. Cały projekt oceniono na ocenę bardzo dobrą. Na pytanie: Jakie zajęcia proponujesz w następnym roku, uczestnicy podali przykłady  następujących zajęć: wycieczki dwudniowe i jednodniowe,  teatr, zajęcia ruchowe, operetka, poznanie kuchni innych narodów, robótki ręczne, wody termalne, wspólne wyjazdy z wnukami, zajęcia ruchowe na basenie.
29 października 2012 roku rozpocznie się II edycja Projektu „Najdłużej Razem”, wyjazdem do Lądka-Zdroju na spotkanie z Panem Sławomirem Pietrasem, który będzie opowiadał o  „Świętej Kindze”.
 Posumowanie: dzięki projektowi udało się stworzyć:
• sieć społecznego wsparcia dla osób starszych, niekiedy samotnych
• nowe, atrakcyjne  możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji
• możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego

PIC_0867.jpeg Obraz 058.jpeg 28082012105.jpeg

Koordynatorzy projektu  – Bogusława Bogusławska, Karolina Sienkiewicz