Projekt „Lądek-MIASTO ARTYSTÓW” to współdziałanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika i Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Celem głównym działań projektowych jest stworzenie w Lądku-Zdroju środowiska młodych twórców, którzy dzięki interdyscyplinarnej edukacji artystycznej oraz pozyskaniu wiedzy o dawnych wielkich lądeckich artystach, będą w sposób kreatywny uczestniczyć w kulturze i samodzielnie tworzyć, ale przede wszystkim będą świadomymi własnej tożsamości i historii. W ramach projektu odbędzie się ponad 200 godzin warsztatów twórczych z teatru, tańca, fotografii inscenizowanej, scenografii, tworzenia scenariusza oraz edukacji regionalnej i historii sztuki Ziemi Kłodzkiej.  Od 22 lipca w Lądku-Zdroju odbywają się warsztaty artystyczne, których efektem będzie spektakl na podstawie scenariusza stworzonego przez uczestników warsztatów i instruktorów. Warsztaty przygotowujące do spektaklu prowadzą: Michał Dawidowicz – reżyser filmowy i teatralny, aktor mim, Michał Kostempski – tancerz i choreograf, Krzysztof Szczepański – plastyk, fotograf i pedagog, Paulina Bagińska – instruktor teatralny, pedagog. Autorem i koordynatorem projektu  jest Karolina Sierakowska-Dawidowicz.  Obraz teatralny nosi tytuł „MIGOTANIE”

 O spektaklu:

„Świat – podzielony, ale spójny. Życie – ulotne, ale trwa od wieków. Uczucia – zmienne, ale wciąż te same. Ciemność i światło połączone w wiecznym tańcu dają początek wszechrzeczy. Narodziny i śmierć wyznaczają krąg życia, a ulotność istnienia determinuje lęk przed samotnością i celowość każdego naszego działania. Jesteśmy jak mrugnięcie stwórcy, absolutu, bezwzględnego w swym ustalonym rytmie. Odwieczne siły sprawcze, tak jak noc z dniem, lato z zimą, młodość ze starością, toczą bezustanną walkę, która nigdy się nie zakończy. W bitwie tej nie ma zwycięzców i przegranych, ścierające się elementy tworzą jedność, która pozwala na zachowanie równowagi. Podobnie każdy z nas jest osobnym, małym światem, który walczy i jednocześnie dąży do zespolenia z innymi, by wspólnie tworzyć Kosmos ludzkich istnień.  Jak migotanie świateł, jak szybkie bicie serca, trzepot skrzydeł, miotamy się na scenie życia, by w końcu dać się poprowadzić największej sile – miłości”

Tekst: Paulina Bagińska i Krzysztof Szczepański

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wsparcia finansowego i organizacyjnego udzielili również: Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Gmina Lądek-Zdrój, Uzdrowisko Lądek-Długopole SA, Tomasz Słonecki, Borysław Zatoka, Henryka Pietraga, Marta Hawrot-Król, Radosław Pietraga, Andrzej Sikorski.

 migotanie.jpeg