mikroporady.jpeg
www.mikroporady.pl 

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości - Fundacja dr Bogusława Federa  prowadząca serwis www.mikroporady.pl , oferuje bezpłatne porady oraz  podaje ważne informacje przydatne i pomocne dla początkującego i małego  Przedsiębiorcy. Celem działalności serwisu  www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone w czasie  dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem , uwagami i komentarzami a zarejestrowani użytkownicy otrzymują  bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z  nowymi poradami  wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.     
W zakresie wymiany informacji serwis współpracuje także m.in  z Portalem Innowacji PARP http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_96043.asp
Możliwa jest także współpraca w zakresie bezpłatnego zamieszczania treści z serwisu www.mikroporady.pl  tak jak np. w przypadku robi to serwis dla studenta http://kariera.dlastudenta.pl/artykul/Podejmowanie_dzialalnosci_gospodarczej,100492.html dla studentów chcących podejmować działalność gospodarcza.
Wszystkie  treści  publikowane w serwisie są opiniowane i powstają we współpracy z zespołem prawników Kancelarii Juris, która zapewnia zgodność dokumentów ( wzorów umów, porad, instrukcji)  z obwiązującym stanem prawnym