Osobom, które szukają sposobu na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, lubią aktywny wypoczynek, chcą poznawać ciekawe miejsca i chcą wiedzieć więcej, polecamy Geostradę Sudecką - najdłuższą w Polsce trasę geologiczno-turystyczno-edukacyjną po polskich i czeskich Sudetach.

Sudety to piękne i tajemnicze góry. Ich budowa geologiczna jest niezwykle zróżnicowana i skomplikowana. Tworzą one mozaikę jednostek geologicznych, zbudowanych z rozmaitych skał o różnym wieku i pochodzeniu, w odmienny sposób poddających się procesom wietrzenia i denudacji. Właśnie dzięki takiej budowie Sudety, jak rzadko które góry, są idealnym obiektem poznawania geologii i uprawiania turystyki.

Wszystkich, którzy chcą poznać piękno Sudetów i ich niezwykłą różnorodność, zachęcamy do poznania atrakcji nowej trasy turystycznej pod nazwą Geostrada Sudecka. Liczy ona ponad 600 km i wiedzie od Bogatyni na zachodzie do Opawy na wschodzie przez przygraniczne obszary czeskiej i polskiej części Sudetów. Trasa Geostrady podzielona jest na trzy części: Zachodnio-, Środkowo- i Wschodniosudecką, i w siedmiu miejscach przekracza granicę państwową. W każdej z części, zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej, zamontowano wielkoformatowe tablice informacyjne (łącznie 21 szt.) poświęcone wybranej problematyce geologicznej. Wydano foldery oraz 230-stronicowy przewodnik geologiczno-turystyczny, w którym opisano około 300 miejsc szczególnie ciekawych pod względem geologiczno-turystycznym.
graf.jpeg
Informacje przedstawione na tablicach i w przewodniku umożliwiają poznanie różnorodnych typów skał, ich wieku, historii powstania oraz procesów przeobrażeń, jakim podlegały w długiej historii geologicznej Sudetów. Mamy nadzieję, że przedstawiona w przewodniku szeroka gama atrakcji związanych z bogactwem przyrody nieożywionej znajdzie wielu fanów i stanie się impulsem do dalszego rozwoju geoturystyki na obszarze polsko-czeskiego pogranicza (foldery i przewodniki można pobrać tutaj. W ograniczonym nakładzie są też dostępne w wybranych punktach informacji turystycznej na trasie Geostrady Sudeckiej).

Projekt Geostrada Sudecka został zrealizowany przez PIG-PIB we współpracy z Czeską Służbą Geologiczną w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Więcej informacji na stronie: www.geostrada.eu

Tekst: Anna Bagińska i Andrzej Stachowiak