foto 173.jpeg

W dniu 19 maja w lądeckim ratuszu gościła grupa ok. 30 byłych mieszkańców naszej gminy, obecnie mieszkających w Niemczech. Dawni mieszkańcy z sentymentem przyjeżdżają do Lądka-Zdroju i obserwują zachodzące u nas zmiany. Chętnie też rozmawiają o problemach a także planach na przyszłość.

Podczas spotkania Burmistrz Lądka-Zdroju Kazimierz Szkudlarek przedstawił prezentację zawierającą ważniejsze wskaźniki związane z budżetem i prowadzonymi inwestycjami. Poziom gminnego budżetu, a tak naprawdę jego skromność zaskoczyła naszych gości. Samorządy naszych zachodnich sąsiadów mają do dyspozycji wielokrotnie wyższe środki co widać chociażby w jakości infrastruktury drogowej. Turyści z Niemiec zauważają zachodzące u nas zmiany i pozytywnie je oceniają m.in. rewitalizację parków zdrojowych czy sukcesywną rewitalizację lądeckiej starówki.
foto 173.jpeg

W spotkaniu uczestniczył także Prezes Uzdrowiska – Zbigniew Piotrowicz, który przedstawił aktualną ofertę i plany modernizacyjne spółki. Goście wykazali zainteresowanie pobytami leczniczymi w naszym uzdrowisku

Spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców było ciekawą okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących zmieniającego się  Lądka-Zdroju.
foto 186.jpeg