Zakończyła się akcja „Przejrzysta Polska”, mająca na celu podniesienie standardów i jakości pracy  urzędów samorządowych.  Organizatorami akcji była „Gazeta Wyborcza” oraz m.in. Fundacja  AGORA, Fundacja Batorego i Polsko-Amerykańska Amerykańska Fundacja Wolności.

Celem akcji było oparcie  funkcjonowania urzędów o następujące zasady:

  • Przejrzystości
  • Braku tolerancji dla korupcji
  • Partycypacji społecznej
  • Przewidywalności
  • Fachowości
  • Rozliczalności

Akcja trwała przez cały rok 2005, zaś w styczniu i lutym Br. Organizatorzy i eksperci dokonywali oceny realizacji zadań przez poszczególne samorządy.

Udział w akcji zadeklarowało 775 samorządów (w tym 8  z Powiatu Kłodzkiego), jednak tylko 450  ją ukończyło. Aby ukończyć akcję i otrzymać certyfikat należało wykonać co najmniej 6 zadań obowiązkowych. Poszczególne urzędy mogły także zadeklarować wykonanie  zadań fakultatywnych.

Gmina Lądek Zdrój wykonała 21 zadań (w tym 6 obligatoryjnych i 15 dodatkowych).

Do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju  wpłynęło oficjalne potwierdzenie, że otrzymamy certyfikat poświadczający ukończenie akcji. Wręczenie certyfikatu nastąpi na uroczystej konferencji w Warszawie w dniu 4 marca 2006r.

Warto dodać, że poza Gminą Lądek Zdrój, taki certyfikat odbiorą jeszcze 3 jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Kłodziego.

 

24 luty 2006 r.

MB/MB