Jak w każdą pierwszą środę miesiąca, 7 września Adam Szmidt Burmistrz Lądka Zdroju spotkał się z sołtysami gminy Lądek Zdrój. Ostatnie spotkanie zdominowały dwa tematy: udział w Dożynkach Powiatowych i Dożynki Gminne w Radochowie. Podczas powiatowej imprezy naszą gminę reprezentować będzie wieś Skrzynka i zespół "Skrzynczanki", który powstał w 1978 r. i od tego czasu prowadzi czynną działalność. Skrzynczanki występując w wielu miastach i wsiach całej Polski, a także w Belgii, Luksemburgu, Niemczech i Czechach. Prawie żadna lądecka impreza nie odbywa się bez udziału aktywnych, rozśpiewanych pań. Pracują one już od wielu dni nad wieńcem dożynkowym w świetlicy w Skrzynce a nad całością przygotowań czuwa sołtys Jan Miszczyński.
Natomiast Dożynki Gminy Lądek Zdrój odbędą się po kilkuletniej przerwie w Radochowie a w następnych latach po kolei w każdej wsi gminy. Dożynki, jako funkcjonująca w Polsce tradycja posiadają pewno stałe elementy jak wręczenie chleba gospodarzowi gminy przez starostów, poświęcenie wieńców i ich ośpiewanie - i ujęto je w programie dożynek lądeckich. Burmistrz Adam Szmidt zaapelował, by sołtysi włączyli się do zachęcania producentów rolnych, twórców ludowych i rzemieślników do pokazania swoich produktów podczas imprezy. Jest to okazja do zaprezentowania jakimi produktami możemy się pochwalić. Podczas spotkania długo dyskutowano na temat uatrakcyjnienia programu, którego szczególną częścią będzie Rywalizacja Sportowa Wsi - w tym konkursy takie jak: przeciąganie liny, rzut wałkiem do ciasta, słup prawdy, rzut podkową. Rozstrzygane będą konkurencje za wieńce i wypiek ciasta. W trakcie imprezy zostaną ogłoszone wyniki w konkursach na najbardziej zadbane posesje wiejskie i miejskie gminy Lądek Zdrój i wręczone nagrody.
Podczas narady z sołtysami przekazano też informacje dla mieszkańców wsi, m.in. na temat możliwości uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych dla rolników i ich domowników oraz organizacji wyjazdu mieszkańców wsi lądeckich na targi POLAGRA do Poznania.