Gmina Lądek Zdrój oczekuje na podpisanie umów przez wojewodę na realizację dwóch dużych zadań inwestycyjnych: remont 24 kamieniczek i utworzenie muzeum miejskiego oraz remont budynku zajmowanego przez Centrum Kultury i Rekreacji. Jeśli dodać jeszcze duże szanse jakie ma złożony do innego działania wniosek na remont podziemnego kanału (przebiegającego pod Parkiem Centralnym), to ogólna kwota jaka zostanie przeznaczona na te inwestycje wyniesie ponad 9 milionów złotych. W związku z tym konieczne staje się zaktualizowane Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy. Na sesję wrześniową zostanie poddany pod rozwagę radnych Wieloletni Plan Finansowy, integralna część WPI. Wówczas będzie można oszacować kiedy i jakie inwestycje może będzie zaplanować i zrealizować w kolejnych latach. Natomiast nie rozpatrzono jeszcze wniosku dotyczącego kanalizacji na ulicy Kościuszki, co stanowi dodatkowe utrudnienie w procesie planowania.