Z uwagi na liczne, wrześniowe imprezy w Lądku Zdroju ustalono termin corocznej akcji "Sprzątanie świata" na dni: 30 września oraz 01 - 02 października 2005 r. Koordynatorem akcji na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój jest Referat Ochrony Środowiska UMiG, pokój Nr. 22, tel. 8117 873.