Od początku tego roku pijemy wodę z własnych, lądeckich ujęć. W związku z wygaśnięciem umowy pomiędzy gminami Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, od 1 stycznia 2005 r. nasza gmina musiała powołać Dział Wodociągów i Kanalizacji w strukturach Zarządu Budynków Komunalnych. Z poprzedniego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zatrudniono wszystkich pracowników fizycznych oraz dwie osoby z pracowników administracji. Dział WiK zajmuje się zaopatrzeniem w wodę miasta Lądek Zdrój, Stójkowa, Kątów Bystrzyckich oraz odbieraniem ścieków z sieci kanalizacyjnej miasta. Gmina posiada trzy ujęcia wody pitnej z których zaopatrywane jest miasto i Stójków...