Kłodzkie Stowarzyszenie "Amazonki" udziela wsparcia kobietom po mastektomii. Informacje można uzyskać w każdą środę w godz. 16:00 - 17:00 w Poradni Onkologicznej przy ul. Zawiszy Czarnego w Kłodzku, pok. Nr. 15 (II p.) oraz pod nr. tel.: 0691 373 353; 867 42 75.