Podczas ostatniej sesji w dniu 25 sierpnia br. radni obradowali m.in. na tematy: zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005, zagospodarowania turystycznego lasów gminnych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych, zapoznano się z informacją o funkcjonowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju po pierwszym roku jego działalności w strukturze Gminy oraz informacje dotyczące przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w gminnych placówkach oświatowych. Uroczystym akcentem było wręczenie przez Leszka Pazdyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Adama Szmidta, Burmistrza Lądka Zdroju w imieniu Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Panu Zdzisławowi Borsukowi, 
mieszkańcowi Lądka Zdroju Patentu Nr 81236 potwierdzającego, ze w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu Weteran Walki o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

sesja_rm.jpeg