Dzięki wystąpieniu władz lądeckich do Starosty Kłodzkiego tegoroczne obchody regionalne Światowego Dnia Turystyki odbędą się 24 września w Lądku Zdroju. Efektem spotkań organizatorów - Wydziału Promocji Starostwa Kłodzkiego, Gminnego Centrum Informacji i Promocji w Lądku Zdroju, lądeckich gestorów bazy noclegowej - są konkretne ustalenia programowe imprezy. Odbędzie się ona pod hasłem NATURALNIE AGROTURYSTKA na zagospodarowanym terenie zielonym obok hotelu Mir-Jan. Część oficjalna to wręczenie działaczom z terenu powiatu kłodzkiego odznak i dyplomów za zasługi w turystyce. Specjalnie dla nich oraz dla wszystkich widzów wystąpi zespół TERCET EGZOTYCZNY. Natomiast pozostała część programu poświęcona zostanie prezentacjom oferty agroturystycznej gospodarstw zrzeszonych w Agroturystycznym Stowarzyszeniu Masywu Śnieżnika (są to gospodarstwa z terenu gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie) oraz ofertom lądeckich atrakcji turystycznych. Wieczorem zaplanowano w programie - PLENEROWY BAL TURYSTY. Trwają jeszcze ostatnie ustalenia - m.in. na temat możliwość poprowadzenia imprezy przez znanego dziennikarza radiowego z redakcji rolnej programu pierwszego, Janusza Zwolińskiego - i 31 sierpnia wydrukowany zostanie afisz zapraszający mieszkańców i gości Ziemi Kłodzkiej do Lądka Zdroju.