Współpraca gminy Lądek Zdrój z Wydziałem Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej we Wrocławiu jest kontynuowana. Po ubiegłorocznych obozach naukowych – efektem były kompleksowe opracowania projektowe ogrodów dla kilku gospodarstw agroturystycznych oraz wystawy prac studenckich w galerii Hotelu Lido i w lądeckim ratuszu – obecnie trójka studentów przygotuje plan zagospodarowania wsi Wrzosówka. Zbierane są wszelkie informacje o tej wsi, jej historia, rozmieszczenie dawnej zabudowy. Prosimy mieszkańców Lądka – jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu starych fotografii, map, opracowań dotyczących Wrzosówki to prosimy o kontakt i udostępnienie materiałów na potrzeby nowych planów.